Σήμερον η χάρις του αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγεν...

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Αγαπητοί φίλοι, παλαιοί και νέοι, ξέρετε ότι οι παλαιοί ασκητές έχοντας απομονωθεί σε ασκητικούς αγώνες στην έρημο καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σαν τέτοια μέρα συνάγονταν εις το αυτό για να εορτάσουν από κοινού τα Πάθη και την Ανάσταση του Σωτήρος και με αφορμή αυτή την σύναξη έψαλαν το γλυκύτατο αυτό ιδιόμελο:

Σήμερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἡμᾶς συνήγαγε,
καὶ πάντες αἴροντες, τὸν Σταυρόν σου λέγομεν·
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου, Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

Κι εμείς έχοντας ζήσει από κοινού τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή σήμερα χωριζόμαστε, όχι για να γιορτάσουμε κατά μόνας, αλλά για να αφοσιωθούμε απερίσπαστοι στην εορτή και τη διακονία. Η προσωρινή αποχή από την επικοινωνία δεν είναι απόσταση των ψυχών, αφού είμαστε ούτως ή άλλως ενωμένοι με δεσμούς πολύ πιο μόνιμους και ουσιαστικούς από αυτούς των μελών ενός κοινού φόρουμ.
Μακάριοι οι υγιείς εξ ημών, που θα μπορούν να αφοσιωθούν στην εορτή απερίσπαστοι από μέριμνες και οδύνες, κι ακόμα πιο μακάριοι οι ασθενείς, που γι' αυτούς η ασθένεια βιούμενη εν Χριστώ μπορεί να γίνει οδός μυστικού εορτασμού καθαρώτατη.

Είθε να εορτάσουμε όλοι με καθαρή καρδιά και η επανένωσή μας μετά την Ανάσταση πιο κοντά στον Χριστό να μας βρει. Καλό Πάσχα σε όλους!
 

Attachments

  • Σήμερον η χάρις - Φιρφιρής.mp3
    2.7 MB · Views: 102
Top