Σάββατον μετά την Μεσοπεντηκοστήν και μνήμη εορταζομένου αγίου ή πανηγυρίζοντος Ναού

Ως ελάχιστο δείγμα προσφοράς προς τους μέλλοντας τιμώσι τον ΄Αγιον Χριστοφόρον πανηγυρικώς, αλλά και στους αγαπητούς συναδέλφους που κοπίασαν και μας πρόσφεραν μελισμένα τα δοξαστικά του Αγίου και την παράκληση , όπως επίσης και στους συναδέλφους που ζήτησαν πλήρη τυπική διάταξη, παραθέτω την τυπική διάταξη που θα τηρήσουμε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό μας. Καλή δύναμη απ΄τον ΄Αγιό μας.
 

Attachments

  • Τη 9η του Μηνός Μαϊου.docx
    14.1 KB · Views: 76

Ἔτσι, μπράβο! Νά φτιάχνουμε τίς τυπικές διατάξεις γιά τούς Ναούς μας, ὅταν ἔχουμε κάτι τό ἰδιαίτερο καί ξεχωριστό.

Ὡστόσω θά ἤθελα νά παρατηρήσω, ὅτι προφανῶς διαβάζοντας κατά γράμμα τό ΤΜΕ περ. ΙΒ΄ § 31 τοῦ Ἁγίου Γεωργίου πού παραπέμπει στήν περ. ΙΑ΄ § 28, ἄλλαξες τήν διάταξη τῶν ἀπολυτικίων στό Θεὸς Κύριος ἀπ᾿ ὅ,τι τά ἔχεις στόν ἑσπερινό. Τό ΤΜΕ ἐκεῖ ἀναφέρεται στήν τάξη τῶν καθισμάτων καί τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου. Ὁπότε καί στό Θεὸς Κύριος προηγεῖται τοῦ ἁγίου, μέ τή διαφορά ὅτι ψάλλεται δίς.
Ἐπίσης δέν χρειάζονται οἱ ἀγκῦλες στήν τάξη τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου.

Καί κάτι ἄλλο. Μέ ρώτησαν ἄν ἔχει σωστά ὀ κ. Σαργιώτης τά καθίσματα τοῦ ὄρθρου, ἐπειδή τούς προβλημάτισε ἡ διάταξη τῶν Διπτύχων τήν προηγούμενη ἡμέρα. Ἡ ἀκολουθία Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου δέν ἔχει κάθισμα α΄ στιχολογίας. Ἡ ὁδηγία τοῦ Μηναίου καί τοῦ ΤΜΕ εἶναι σαφής γιά Η΄ Μαΐου. Δέν ἰσχύει ὅμως σ᾿ αὐτή τήν περίπτωση καί ὁ κ. Σαργιώτης τά ἔχει σωστά.

Συμπλήρωση: Τό ΤΜΕ (βλ. καί ΚΑ΄ Μαΐου, περ. Α΄) δέν ἐξαιρεῖ τό Σάββατον ἀπό τίς διατάξεις τῶν μεθεόρτων. Τό ΣΤ ὅμως τό ἐξαιρεῖ (πρβλ. σ. 461 § 1229) καί προβλέπει Καί νῦν (τῶν ἑσπερίων), «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν». Νομίζω ὅτι αὐτό πρέπει νά τηρηθεῖ. Ἐπίσης ὁρίζει στά ἀπόστιχα πρῶτα τό α΄ ἀναστάσιμον, στά καθίσματα τῆς α΄ στιχολ. τά ἀναστάσιμα (ὅπως στό Πεντηκοστάριον) καί στούς αἴνους γ΄ ἀναστάσιμα καί γ΄ τοῦ ἁγίου.

 
Last edited:
Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας πάτερ. Θα τηρηθούν.
"Πως μη θαυμάσωμεν";. Με πιάσατε αδιάβαστο. Νόμισα ,
πως δεν μπήκαμε στην περίοδο των οκτώ ήχων,
λόγω Πεντηκοσταρίου. Το είχα σκεφτεί μα δεν το δούλεψα
πολύ. Μάλιστα, γιατί όχι, θα τηρηθεί.
 
Τό ΤΜΕ (βλ. καί ΚΑ΄ Μαΐου, περ. Α΄) δέν ἐξαιρεῖ τό Σάββατον ἀπό τίς διατάξεις τῶν μεθεόρτων. Τό ΣΤ ὅμως τό ἐξαιρεῖ (πρβλ. σ. 461 § 1229) καί προβλέπει Καί νῦν (τῶν ἑσπερίων), «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν». Νομίζω ὅτι αὐτό πρέπει νά τηρηθεῖ. Ἐπίσης ὁρίζει στά ἀπόστιχα πρῶτα τό α΄ ἀναστάσιμον, στά καθίσματα τῆς α΄ στιχολ. τά ἀναστάσιμα (ὅπως στό Πεντηκοστάριον) καί στούς αἴνους γ΄ ἀναστάσιμα καί γ΄ τοῦ ἁγίου.
Ἐπίσης καί τό ΤΓΡ ἐξαιρεῖ τό Σάββατον ἀπό τίς διατάξεις τῶν μεθεόρτων. Καί αὐτό συμβαίνει ἐπειδή τό Σάββατον ἐκτός ἀπό τά μεθέορτα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἔχουμε καί τήν ἀπόδοση τοῦ ἤχου. Γι᾿ αὐτό καί στό ΣΤ οἱ διατάξεις τῆς παραθέσεως.
Σύμφωνα μέ αὐτή τήν ἐξαίρεση προβλέπεται καί ἄλλη μία λεπτομέρεια· οἱ καταβασίες τοῦ Πάσχα καί ὄχι τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.
Ἀφορμή γιά νά ἐπανέλθω στό θέμα αὐτό ὑπῆρξε ἡ διάταξη ἰδιωτικοῦ ἐτησίου τυπικοῦ πού προβλέπει γιά σήμερα σέ διάταξη ἑορταζομένης Ἁγίας Εἰρήνης τίς καταβασίες τοῦ Πάσχα. Καί τίς ἄκουσα καί σέ ἀναμετάδοση πανηγυριζούσης Μονῆς.
Ἄν ὅμως προβλέπεις καταβασίες τοῦ Πάσχα πρέπει νά τηρήσεις καί ὅλα τά ἄλλα προβλεπόμενα ἀπό ΤΓΡ καί ΣΤ, τά σχετικά μέ τήν ἀπόδοση τοῦ ἤχου (ἀναστάσιμα τροπάρια), καί ὄχι νά κάνεις aktarma.

Σημ. Τά Δίπτυχα 2018, σελ. 205, Εἴδησις 2), τηροῦν τίς διατάξεις τοῦ ΤΜΕ (ΚΓ΄ Ἀπριλίου, περίπτ. ΙΒ΄ καί ΚΑ΄ Μαΐου, περίπτ. Α΄).
 
Χριστός ανέστη! Φέτος, τα διπτυχα της αποστολικης Διακονίας που έχουμε στους ναούς κάνουν μίξη των δύο τυπικών. Για το Σάββατο 21 Μαΐου (Σάββατον μετά την Μεσοπεντηκοστήν) αναφέρουν στο και νυν των εσπερίων το της εορτής και οχι το Πώς μη θαυμάσωμεν, εις δε τον ορθρον παρόλο που προτάσσει 3 αναστασιμα καθίσματα στην Α στιχολογια και 3 αναστασιμους αινους, επιτάσσει καταβασιες Θαλασσαν έπηξας.
Προτείνεται λοιπόν, επιλογή ενός εκ των δύο τυπικών διαταξεων;
 
Προτείνω τὴν διάταξη τῶν Διπτύχων, μὲ μόνη διαφορὰ στὸ Καὶ νῦν τῶν ἐσπερίων «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν...», καθὼς θεοτοκίο ψάλλεται καὶ μετὰ τὴν α' στιχολογία καὶ στὰ ὑπόλοιπα δοξαστικὰ Καὶ νῦν θὰ ψαλλοῦν ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς.
 
Ομοίως στα κεκραγαρια Πεντηκοστάριο και μηναιο λένε 3+3 αλλά το δίπτυχο 3x2 του αγίου μόνο. Που οφείλεται η διαφοροποίηση αυτή;
 
Ομοίως στα κεκραγαρια Πεντηκοστάριο και μηναιο λένε 3+3 αλλά το δίπτυχο 3x2 του αγίου μόνο. Που οφείλεται η διαφοροποίηση αυτή;
Πόσες φορές θά ποῦμε;
α) Τά λειτουργικά βιβλία παρέχουν τό ὑμνολογικό ὑλικό, ἐνῶ ἡ διεξαγωγή τῶν ἀκολουθιῶν καθορίζεται ἀπό τό ἰσχῦον τυπικό.
β) Ἄν τά λειτουργικά βιβλία δίδουν ἐνίοτε καί ὁδηγίες τυπικοῦ, ὑπερισχύουν οἱ ὁδηγίες τοῦ τηρουμένου τυπικοῦ.
γ) Ἄν δέν δίδονται ὁδηγίες ἀπό ἰσχῦον καί τηρούμενο τυπικό, ἰσχύουν οἱ ὁδηγίες τῶν λειτουργικῶν βιβλίων.
 
Ευχαριστώ. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν κάτι για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο πηγές ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές.
 
Ευχαριστώ. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν κάτι για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο πηγές ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές.
Δέν πρόκειται γιά «διαφορετικές διαδρομές». Τό Πεντηκοστάριο καί τό Μηναῖο ἀναφέρονται σέ ἀόριστη περίπτωση «Ἑορτῆς» καί «Μηναίου», χωρίς κάτι συγκεκριμένο καί σαφῶς δέν ἀποτελοῦν «πηγή» τυπικοῦ γιά συγκεκριμένη μνήμη. Τό Τυπικό ἔχει ἀρχές διεξαγωγῆς ἀκολουθίας μνήμης ἑορταζομένου ἁγίου.

ΥΓ. Μέ συγχωρεῖτε, ἀλλά ἐκτός τοῦ ὄτι ἡ ἀπορία σας πρίν εἶναι «νηπιαγωγείου» (αὐτό δέν εἶναι κακό), προσεγγίζετε ἐσφαλμένα τά θέματα, ἀπό λάθος ὀπτική ἐννοῶ, ὅπως σᾶς παρακολουθῶ σέ πολλά θέματα, καί ἔτσι πολλάκις γίνεσθε τιμητής, ὅπως «η διαφοροποίηση αυτή», χωρίς νά ὑφίσταται κάτι τέτοιο ἤ ὅτι «Δεν γνωρίζουμε λοιπόν κάτι» προσάπτοντάς μας μάλιστα καί ἄγνοια. Ἄς προσέχουμε, λοιπόν, καί ἄς προσπαθοῦμε νά εἴμαστε ἀκριβεῖς καί δίκαιοι στίς κρίσεις μας, ἄν αὐτές δέν προσβάλλουν μάλιστα πρόσωπα καί καταστάσεις.
 
Back
Top