Ρωσική Κρατική Βιβλιοθήκη

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#12


Ποιός εἶναι ὁ ἀκριβὴς τίτλος τοῦ χειρογράφου στὰ Ἑλληνικά;


Εὐχαριστῶ πολύ!
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#14


Εἶναι ιβ' αἰῶνος.

Καθὼς πρόκειται γιὰ τὴ δεύτερη βιβλιοθήκη στὸν κόσμο, μετὰ τὴν βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσσου, θὰ παρακαλοῦσα ἄν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει ρωσσικὰ νὰ ἀναζητήσει τοὺς ὅρους

Τυπικὸν, Κανονάριον, Εὐχολόγιον, Ὡρολόγιον, Μηναῖον, Παρακλητική, Τριῴδιον, Πεντηκοστάριον καὶ Εἱρμολόγιον.

Εὐχαριστῶ εἰλικρινά.
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
#15


Εἶναι ιβ' αἰῶνος.

Καθὼς πρόκειται γιὰ τὴ δεύτερη βιβλιοθήκη στὸν κόσμο, μετὰ τὴν βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσσου, θὰ παρακαλοῦσα ἄν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει ρωσσικὰ νὰ ἀναζητήσει τοὺς ὅρους

Τυπικὸν, Κανονάριον, Εὐχολόγιον, Ὡρολόγιον, Μηναῖον, Παρακλητική, Τριῴδιον, Πεντηκοστάριον καὶ Εἱρμολόγιον.

Εὐχαριστῶ εἰλικρινά.
Τυπικόν: ТИПИКОН - УСТАВ
Κανονάριον: КАНОНАРИОН
Εύχολόγιον: ЕВХОЛОГИЙ
Ὡρολόγιον: ЧАСОСЛОВ
Μηναῖον: МИНЕЙ
Παρακλητική: ОКТОИХ
Τριῴδιον: ТРИОДЬ ПОСТНАЯ
Πεντηκοστάριον: ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ - ПЕНТИКОСТАРИОН - ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Εἱρμολόγιον: ИРМОЛОГИЙ
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#16
Τυπικόν: ТИПИКОН - УСТАВ
Κανονάριον: КАНОНАРИОН
Εύχολόγιον: ЕВХОЛОГИЙ
Ὡρολόγιον: ЧАСОСЛОВ
Μηναῖον: МИНЕЙ
Παρακλητική: ОКТОИХ
Τριῴδιον: ТРИОДЬ ПОСТНАЯ
Πεντηκοστάριον: ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ - ПЕНТИКОСТАРИОН - ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Εἱρμολόγιον: ИРМОЛОГИЙ
Μήπως και μια βοήθεια για την αναζήτηση μουσικών χειρογράφων είναι εφικτή; (π.χ.)
 
Last edited:
#18
Μήπως και μια βοήθεια για την αναζήτηση μουσικών χειρογράφων είναι εφικτή; (π.χ.)
Εκεί δεν παραπέμπω στην Ρωσική Κρατική Βιβλιοθήκη αλλά στην Βιβλιοθήκη της Λαύρας της Αγίας Τριάδος / Αγίου Σεργίου ( http://old.stsl.ru/manuscripts/ ) για την οποία ίσως πρέπει να ανοιχθεί άλλο θέμα.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#19
Βιβλιοθήκη της Λαύρας της Αγίας Τριάδος / Αγίου Σεργίου
http://old.stsl.ru/manuscripts/

Εκτός από το χειρόγραφο που ανακάλυψε ο Νικόλαος με την Δοξολογία του Δρύστας Κυρίλλου σε ήχο πλάγιο του β΄, βρήκα και τα παρακάτω, στην ίδια συλλογή του D. Razumovsky . Βάζω μόνο τους συνδέσμους. Ας γράψει κάποιος κάποια πράγματα για το καθένα.

http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/125
http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=6&manuscript=152.1
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/124
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/125
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/126
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/127
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/128
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/129
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/130
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/131
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/132
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/133
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/134-1
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/123
http://old.stsl.ru/manuscripts/sobranie-rukopisnykh-knig-protoiereya-d-v-razumovskogo/135

Και η ακολουθία της Παναγίας Πορταϊτίσσης σε μια άλλη συλλογή.
http://old.stsl.ru/manuscripts/f-557/72-1
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#20
Τα 14 μουσικά χφφ που αναφέρονται εδώ, φυλάσσονται σήμερα στην Κρατική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας (πρώην Λένιν) στην Μόσχα.
 
Top