Ρωσική Βυζαντινή Χορωδία

#1
Χερουβικό ύμνο στην εκκλησιαστική σλαβονική, ήχος α'
1. http://www.youtube.com/watch?v=LzgQT1xBz-A

Αυτή είναι η χορωδία της Μονής Νικόλο-Μάλετσκι στην πόλη του Τβερ, Ρωσία.

Το μοναστήρι προσπαθεί να κάνει τα πάντα σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, συμπεριλαμβανομένης της Βυζαντινής Μουσικής. :)

Έχουμε επίσης μια χορωδία στην Αγία Πετρούπολη:
2. http://vk.com/videos-42082336?z=video-42082336_170899059%2Fclub42082336%2Fpl_-42082336_-2 (Δούλοι Κύριον)
3. http://www.youtube.com/watch?v=-04sQdfK5dI
4. http://www.youtube.com/watch?v=tYHEZzoTc78
5. http://www.youtube.com/watch?v=xqq4ZlZzJZ4

Και Μόσχα:
6. http://www.youtube.com/watch?v=xw-Cx6LKaVM
 
Last edited by a moderator:
Top