Ρουμανικά Marimurile= Μεγαλυνάριον και στίχοι από το Εκλογάριον

prenumele

Παλαιό Μέλος
#1
Ρουμανικά Marimurile= Μεγαλυνάριον και στίχοι από το Εκλογάριον

Στα Ρουμανικά βιβλία αντίστοιχα της Κυψέλης
πχ του Idiomelar του D. Suceveanu

υπάρχουν, για μεγάλες εορτές,
τα Marimurile = Μεγαλυνάριον
σε ήχο πρώτο, ξεκινώντας από τον Νη(!)
.....iar daca se intSmpla sa cada Duminica vreun praznic
imparatesc sau vreun sfant cu Polieleu, in loc de Catisma a §aptesprezecea
se canta Policleul cu Marimurile acelei s rbatori (vezi mai
departe, la locul lor); in Duminica Fiului Risipitor, Duminica lasatului
sec de carne §i Duminica lasatului sec de branza, dupa Polieleu se canta
Psalmul 136: La raul Babilonului... (vezi la Polieleu).

Υπάρχουν και στα Σλαβονικά.

Πρόκειται για Μεγαλυνάριον και μερικούς στίχους από το Εκλογάριον.
 

Attachments

Top