Ραδιοφωνικά Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής Γ. Χατζηχρόνογλου

#41
http://www.analogion.com/psaltologion/EkpompiXatzixronoglou/tropes kai neomata 31-05-09.mp3

(HΧΟΣ ΒΑΡΥΣ : ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ και ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ + ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ)

http://www.analogion.com/psaltologion/EkpompiXatzixronoglou/tropes kai neomata 07-06-09.mp3

(EΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ-ΕΥΓ.ΛΟΥΚΑ-ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ-ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ:ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ-ΑΠ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΑΓ.ΙΓΝΑΤΙΟΣ-ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ(25)-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ(27)-ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ(30)-ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (36)-ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ-ΑΓ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ(38)-+ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ(42)-Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ(53)

http://www.analogion.com/psaltologion/EkpompiXatzixronoglou/tropes kai neomata 21-06-09.mp3

ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΡΥΨΑΝΤΑ(2)-ΒΑΡΥΣ:ΩΔΗ Θ΄ΜΗΤΗΡ ΦΘΟΡΑΣ(28)-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ(38)

http://www.analogion.com/psaltologion/EkpompiXatzixronoglou/tropes kai neomata 28-06-09.mp3


ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ(1)-ΒΑΡΥΣ:ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ,ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ,ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ(47)ΟΠΩΣ ΚΑΙ 31/5/09
 
Last edited:

sokrates

Σωκράτης Μαραγκουδάκης
#43
Να ευχαριστήσουμε όλοι τον Stef για την προσφορά του. Και τον κο Χατζηχρόνογλου βέβαια.

11-01-09 Σύντομο Γ΄ ήχος Δοξαστικό Εσπερίων Πως μη θαυμάσομεν και Αποστίχων Ασπόρως εκ θειου Πνεύματος 4 τροπάρια αυτών

25-01-09 Αργό Γ Θεός Κύριος Απολυτίκιο Θεοτοκίον Τα 3 Αναστάσιμα Καθίσματα

15-02-09 Δοξαστικό Πάτερ Αγαθέ Πρίγγου και Νικολάου Σμύρνης (ψάλει ο Χατζηχρ.) Ψυχή μου Ψυχή μου Καραμάνης_Αργό Ήχος Γ’ Κύριε εκέκραξα Κατετυθυνθήτω Θου Κύριε Τω σω Σταυρώ Δοξ. Εσπερίων

22-02-09 Ω ποια ώρα φοβερά Χρύσανθος Κράτημα Λ. Σφήκας Ματθαίος Τσαμκιράνης Δοξαστικό της Κυριακής της Αποκρεω Πασαπνοάρια 2 Στιχηρά

01-03-09 Χαιρετισμοί

02-05-09 Εκφραστική δύναμη της Βυζαντινής Μουσικής, Θωμάδες,Αναστασεως ημέρα Τασσόπουλος_Γ ήχος Εωθινό Τα της Μαρίας δάκρυα

17-05-09 Αλληλουάριον β’_Θεωρία για Αποστολικό ανάγνωσμα_προς κεκοιμημένους_αλληλουάριον Βαρύς_Ήχος Βαρύς Σύντομο_Κεκραγάρια_4 Εσπέρια

24-05-09 Ήχος Βαρύς_Σύντομο 4 τροπάρια Αίνων_Αργά Κεκραγάρια

31-05-09 HΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ και ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ

07-06-09 EΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ-ΕΥΓ.ΛΟΥΚΑ-ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ-ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΣ-ΑΠ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΑΓ.ΙΓΝΑΤΙΟΣ-ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ(25)-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ(27)-ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΑΣΑΙ(30)-ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (36)-ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ-ΑΓ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ(38)-ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ(42)-Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ 53

21-06-09 ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΡΥΨΑΝΤΑ(2)-ΒΑΡΥΣ:ΩΔΗ Θ΄ΜΗΤΗΡ ΦΘΟΡΑΣ(28)-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ(38)

28-6-09 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ(1)-ΒΑΡΥΣ:ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ,ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ,ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ(47)ΟΠΩΣ ΚΑΙ 31_5

05-07-09 κος Φαράδος_περι μουσικής παράδοσης

12-07-09 συνέντευξη Κ. Λαγούρου__Πατερ Αγαθέ__ Μάθημα Χερουβικό Θ. Φωκαέως Βαρύς

06-09-09 Γ.Σαγώνας βιβλιο Παραδοσιακών παιχνιδιών, Σύντομο Ήχος Δ Αίνοι 4 τροπάρια

13-09-09 Εωθινό α’ Ιακώβου_Μπερεκέτη Ο καρπός της κοιλίας σου Φιρφιρής_Το όμμα της καρδίας μου Νικολάου Σμύρνης_σύντομο Δ’ ήχος Κεκραγάρια_4εσπέρια_Τιμιωτέρα

20-09-09 μικρό απόσπασμα

26-09-09 Ήχος Γ Σύντομο Δοξαστικό εσπερίων και αποστίχων_4 τροπάρια αίνων
 
Last edited:
Top