Π31. Μουσικὰ Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#24
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 16-05-2021 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ηχος Β Εωθ. Δ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Μαΐου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#28
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 08-05-2022 Εσπερινός & Ορθρος της 08-05-2022 Κυρ. Μυροφόρων Ιωάννου του Θεολόγου Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Απριλίου & Μαίου 2022 έχουν αναρτηθεί Εδώ και Εδώ
 

Attachments

gbekris

Γεώργιος Μπεκρής
#29
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.

Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.
β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου καὶ γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ αρχείο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα καὶ τὴν κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρώμα.
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.

Ἐπίσης καὶ στὰ δύο ἀρχεία στὸ 4ο τροπάριο τῶν Ἀναστασίμων Εὐλογηταρίων ἔχει διαγραφεί ἡ λέξη ''τρανῶς''.
 

Attachments

Top