Π21. Μουσικὰ Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ (Ἀντιπάσχα)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#44
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
05-05-2019 Εσπερινός και Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#52
Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της
26-04-2020 Εσπερινός και Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)
Τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#55
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 09-05-2021 Εσπερινός & Όρθρος του Αντίπασχα Β΄ από του Πάσχα του Θωμά
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Μαΐου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

panaretos

παλαιο μελος
#59
Χριστός Ανέστη αδελφοί μου...
Σας παραθέτω τον ΟΡΘΡΟ και την Θ.Λ της Κυριακης του Θωμά (2021) , περιεχει μαθηματα διαφόρων διδασκάλων....

Μιχαήλ Τρ. Γούδας
Ιεροψάλτης
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#60
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 01-05-2022 Εσπερινός & Ορθρος του Αντίπασχα (Β΄ από του Πάσχα του Θωμά)
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Απριλίου & Μαίου 2022 έχουν αναρτηθεί Εδώ και Εδώ
 

Attachments

Top