Π17. Μουσικά Σαββάτου Διακαινησίμου

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία της
07-05-2016 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου για Τάμπλετ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, και για κάθε ενδιαφερόμενο βεβαίως.
Χριστός Ἀνέστη!!!!!!!!
Χρόνια μας πολλά και ευλογημένα, και καλή μας δύναμη συν Θεώ βεβαίως.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
της 22-04-2017 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου για Τάμπλετ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#3
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
14-04-2018 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#5
Επισυνάπτω κατά τα γνωστά σε pdf & mel τα αρχεία της
04-05-2019 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου
κατά τα γνωστά
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#8
Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της
25-04-2020 Όρθρος Σαββάτου της Διακ. & Μάρκου του Ευαγγελιστού
Τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#9
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 08-05-2021 Όρθρος Σαββάτου Διακαιν Αγ. Ιωάννου Θεολόγου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Μαΐου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#11
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 30-04-2022 Ορθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Απριλίου & Μαίου 2022 έχουν αναρτηθεί Εδώ και Εδώ
 

Attachments

Top