Π17. Μουσικά Σαββάτου Διακαινησίμου

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία της
07-05-2016 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου για Τάμπλετ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, και για κάθε ενδιαφερόμενο βεβαίως.
Χριστός Ἀνέστη!!!!!!!!
Χρόνια μας πολλά και ευλογημένα, και καλή μας δύναμη συν Θεώ βεβαίως.
 

Attachments

 • 07-05-2016 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου Τάμπλετ.pdf
  6 MB · Views: 209

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
της 22-04-2017 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου για Τάμπλετ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.​
 

Attachments

 • 22-04-2017 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.pdf
  5.5 MB · Views: 148
 • 22-04-2017 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου .mel
  227.2 KB · Views: 5

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
14-04-2018 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

 • 14-04-2018 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.pdf
  5.5 MB · Views: 65
 • 14-04-2018 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου .mel
  227.2 KB · Views: 14

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω κατά τα γνωστά σε pdf & mel τα αρχεία της
04-05-2019 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου
κατά τα γνωστά
 

Attachments

 • 04-05-2019 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.pdf
  5.5 MB · Views: 60
 • 04-05-2019 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου .mel
  226.6 KB · Views: 10

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της
25-04-2020 Όρθρος Σαββάτου της Διακ. & Μάρκου του Ευαγγελιστού
Τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

 • 25-04-2020 Όρθρος Σαββ. Διακαινησίμου και Μάρκου του Ευαγγελιστού.pdf
  7.2 MB · Views: 38
 • 25-04-2020 Όρθρος Σαββάτου της Διακ. & Μάρκου του Ευαγγελιστού .mel
  309.7 KB · Views: 5

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 08-05-2021 Όρθρος Σαββάτου Διακαιν Αγ. Ιωάννου Θεολόγου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Μαΐου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

 • 08-05-2021 Όρθρος Σαββάτου Διακαιν Αγ. Ιωάννου Θεολόγου.pdf
  6.8 MB · Views: 104
 • 08-05-2021 Όρθρος Σαββάτου Διακαιν Αγ. Ιωάννου Θεολόγου .mel
  304.1 KB · Views: 8

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 30-04-2022 Ορθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Απριλίου & Μαίου 2022 έχουν αναρτηθεί Εδώ και Εδώ
 

Attachments

 • 30-04-2022 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου.pdf
  5.4 MB · Views: 74
 • 30-04-2022 Όρθρος Σαββάτου της Διακαινησίμου .mel
  248.2 KB · Views: 5
Top