Π15. Μουσικά Πέμπτης Διακαινησίμου

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
της 20-04-2017 Όρθρος Πέμπτης της Διακαινησίμου για Τάμπλετ,
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
12-04-2018 Όρθρος Πέμπτης της διακαινησίμου ήχος πλ. α΄ για Τάμπλετ,
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#4
Επισυνάπτω για Τάμπλετ σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
02-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος Πέμπτης του Πάσχα και Αγίου Αθανασίου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#6
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 28-04-2022 Ορθρος Πέμπτης ημέρας του Πάσχα
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Απριλίου & Μαίου 2022 έχουν αναρτηθεί Εδώ και Εδώ
 

Attachments

Top