Π14. Μουσικά Τετάρτης Διακαινησίμου

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
της 19-04-2017 Όρθρος Τετάρτης της Διακαινησίμου για Τάμπλετ,
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.​
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
11-04-2018 Όρθρος Τετάρτης της διακαινησίμου ήχος δ΄για Τάμπλετ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#4
Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της
01-05-2019 Όρθρος Τετάρτης του Πάσχα με κείμενο & μουσική & Αγιασμό
που έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#6
Επισυνάπτω για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα της
22-04-2020 Κείμενα και μουσική Όρθρος Τετάρτης του Πάσχα
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#7
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 05-05-2021 Εσπερινός & Όρθρος Τετάρτης του Πάσχα & Αγίου Αθανασίου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Μαΐου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#9
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 27-04-2022 Ορθρος Τετάρτης ημέρας του Πάσχα
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Απριλίου & Μαίου 2022 έχουν αναρτηθεί Εδώ και Εδώ
 

Attachments

Top