Π12. Μουσικά Δευτέρας Διακαινησίμου

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτω έγκαιρα για τους γνωστούς λόγους σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
της 17-04-2017 Όρθρος 2ης ημέρας του Πάσχα για Τάμπλετ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Καλό Πάσχα στον Κόσμο άπαντα.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
09-04-2017, Όρθρος Δευτέρας της διακαινησίμου ήχος Β΄για ΤΑΜΠΛΕΤ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, κατά τα γνωστά
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#4
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της
20-04-2020 Όρθρος 2ης ημέρας του Πάσχα
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#5
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 03-05-2021 Εσπερινός & Ορθρος 2ης ημέρας Πάσχα Αγίου Γεωργίου
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Μαΐου 2021 έχουν αναρτηθεί και
Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

Top