Π00. Στιχηρά και Δοξαστικό του Πάσχα κατά την Πατριαρχική παράδοση Κ. Πρίγγου, Θρ. Στανίτσα και Ν. Δανιηλίδου

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Με αφορμή αυτό το βίντεο:


ξεκίνησα την καταγραφή των Στιχηρών του Πάσχα κατά την Πατριαρχική Παράδοση. Τα ελλείποντα τα συμπλήρωσα με αντιπαραβολή των σωζομένων ηχογραφήσεων από το Φανάρι, από την εποχή Στανίτσα-Δανιηλίδη που ήταν της αυτής παραδόσεως. Έπειτα, για να μη μείνει το κοστούμι μισό, κατέγραψα και το Δοξαστικό, πάλι από εγγραφές της εποχής εκείνης. Απλές θέσεις, κλασικές, μεγαλοπρεπώς εκτελεσμένες και με ωραίο τονισμό στις λεπτομέρειες, που δεν αφίστανται της ιεροπρεπείας των μελών (όπως γίνεται με πολλούς εξωπατριαρχικούς).

Επισυνάπτονται και οι πρωτότυπες ηχογραφήσεις.
 

Attachments

Top