Π00. Μουσική Συλλογή - Πεντηκοστάριον

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
...Νέα έκδοση.
Συλλογή Πεντηκοσταρίου ...
Λίγα λόγια για τις διαφορές της νέας έκδοσης σε σχέση με την παλιά θα ήταν χρήσιμα.
 

Gerasimos monaxos

Ο Αγιορείτης κακοφωνίξ
#6
Λίγα λόγια για τις διαφορές της νέας έκδοσης σε σχέση με την παλιά θα ήταν χρήσιμα.
Εκτός από τις διορθώσεις διαφόρων λαθών και την "οπτική" αλλαγή σε εξώφυλλο & εσώφυλλο, έχουν προστεθεί αρκετά μαθήματα καινούργια (διαφορετικά σε κάθε μέρα, πχ. στην μία καινούργια στιχηρά, στην άλλη δοξαστικά κ.λπ) και έγιναν ομοιόμορφοι όλοι οι πίνακες με τα κείμενα.
Η παλιά έκδοση είχε γύρω στις 1150 σελίδες περίπου, ενώ η καινούργια έχει γύρω στις 1290 περίπου :D
 
Last edited:
Top