Πώληση Μουσικών Μηναίων

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Πωλούνται οι παρακάτω τόμοι από τον «Ορθόδοξο Μουσικό Ενιαυτό» - Έκδοση Ι. Μ. Καλαμίου, επιμέλεια Χαράλαμπου Καρακατσάνη.
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος-Μάιος στα 120€+ταχυδρομικά. Τα βιβλία είναι αχρησιμοποίητα.
 
Top