Πότε καταλιμπάνεται το Εωθινό Δοξαστικό;

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#1
Υπάρχουν εορτές αγίων (όχι δηλαδή δεσποτικές-θεομητορικές) που αν πέσουν Κυριακή λέμε το δοξαστικό τους αντί του Εωθινού; Αν ναι, υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος; Το ερώτημα καλύπτει και τυχόν αγίους του πεντηκοσταρίου που τότε βέβαια καταλιμπάνεται το οικείο δοξαστικό.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#2
Ευχαριστώ αλλά δεν θέλω γενικότητες, διότι καταρτίζω ένα ντοσιέ για κυριακάτικη χρήση και θέλω να είναι ακριβές.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#6
Από αυτό ξεκινάνε, όταν το έχουν στη διάθεσή τους.

Η άλλη εναλλακτική που είχα ήταν να πιάσω ένα ένα τα μηναία μιας συγκεκριμένης έκδοσης (που ούτε κι αυτά τα έχω σπίτι μου αλλά τουλάχιστον ξέρω που να τα βρω) τα οποία έχουν τυπική διάταξη εορτών και να ελέγξω τι γίνεται το δοξαστικό αν πέσει Κυριακή.

Γι' αυτό παρακάλεσα κάποιος να αναρτήσει σκαναρισμένη τη σχετική σελίδα ή να δακτυλογραφήσει το περιεχόμενο και να το ποστάρει.

Αυτό που ισχύει στην Κωνσταντινούπολη ισχύει και στην εκκλησία της Ελλάδος; Δηλαδή τα δίπτυχα τα δικά μας ενσωματώνουν και τους αγίους αυτούς; ή κάποιους αντίστοιχους, δικούς μας;
 
#7
Το τυπικο του Βιολάκη υπάρχει σκαναρισμένο εδώ μέσα, μπορείς να το βρείς. Βασικά πρέπει να ισχύει το ίδιο, αν υπάρχουν μικροδιαφορές, ας απαντήσει κάποιος πιο ειδήμων.
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#9
"Παρατηρήσεις περὶ Ἁγίων «ἑορταζομένων εἰς η’» ἐν Κυριακῇ

Ἐν Κυριακῇ, ἡ διαφορὰ εἰς τὴν τυπικὴν διάταξιν τοῦ Ὄρθρου μεταξὺ Ἁγίου «ἑορταζομένου εἰς η’» καὶ Ἁγίου ἑορταζομένου (εἰς η’ καὶ) ἐπισήμως, εἶναι εἰς:

τὰ Καθίσματα τῆς α’ καὶ β’ στιχολογίας,
τὴν σειρὰν τῶν Κοντακίων ἀπὸ γ’ καὶ ἀφ’ ς’ ᾠδῆς,
καὶ τὸ Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων.

Αὐτὰ συμπεραίνουμε ἀπὸ μιὰ ἁπλὴ σύγκριση τῶν σχετικῶν τυπικῶν διατάξεων, σελ. 97 καὶ 100 ἀντίστοιχα. Οἱ Ἅγιοι ποὺ ἑορτάζονται ἐπισήμως, δίνονται στὴν σελ. 102. Παλαιότερον, φαίνεται ὅτι δὲν ὑπῆρχε τέτοιος διαχωρισμός. Μόνον λοιπὸν ἐὰν ὑπάρχει σοβαρὸς λόγος θὰ πρέπει ὁ Ἅγιος νὰ ἑορτάζεται ἐπισήμως ἐν Κυριακῇ, διὰ νὰ τιμᾶται ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ὅπως τὸ Τυπικὸν ὁρίζει, δηλ. εἰς τὰ Καθίσματα τὰ Ἀναστάσιμα μόνον, τὸ Ἀναστάσιμον Κοντάκιον μετὰ τοῦ Οἴκου αὐτοῦ ἀφ’ ς’ ᾠδῆς, καὶ τὸ Ἑωθινὸν Δοξαστικὸν μετὰ τοὺς Αἴνους.",

ἀπό τό Τυπικόν Όρθρου Ενοριών (2008), σ. 40.

Ἐπισήμως ἑορταζόμενοι Ἅγιοι (σ. 102)

Εἴθισται ἵνα ἐπισήμως ἑορτάζωνται αἱ μνῆμαι τῶν ἑξῆς Ἁγίων:
- Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’, Δ’ καὶ Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
- Τὸ Γενέσιον, ἡ Ἀποτομὴ καὶ ἡ Σύναξις τοῦ Προδρόμου
- Τῶν κορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
- Τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέου
- Ἡ σύναξις τῶν ιβ’ Ἀποστόλων
- Τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν (ἑκάστου)
- Ἡ σύναξις τῶν Ἀσωμάτων
- Τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν
- Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
- Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
- Τοῦ Ἁγίου Νικολάου
- Τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
- Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
- Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
- καὶ ἄλλων Ἁγίων, εἰς τὴν μνήμην τῶν ὁποίων ἐστὶν ὁ Ναὸς ἀνατεθειμένος, ἢ πανηγυρίζεται ἐν αὐτῷ ἡ μνήμη αὐτῶν ἐπισήμως.
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
#10
Ευχαριστώ για το λινκ του Βιολάκη.

Σχετικά με τους Αγίους Ανδρέα, Γρηγόριο και Χρυσόστομο τους προτάσσουμε επειδή είναι και για την Εκκλησία της Ελλάδος "επίσημες εορτές" ή κατά μίμηση του οικουμενικού πατριαρχείου, το οποίο όμως τους έχει τοπικούς αγίους; Την Αγία Ευφημία πάντως σίγουρα δεν την προτάσσουμε.
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#11
Το ΤΜΕ είναι το επίσημο και ισχύον τυπικόν της Εκκλησίας της Ελλάδος (άσχετα πόσο τηρείται κατά γράμμα και κατά πνεύμα).

To 2014, 30/11 συνέπεσε Κυριακή. Το παρακάτω από τα Δίπτυχα:

1614094802445.png
 
Top