Πότε επιτελείται η μνήμη του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου όταν συμπίπτει εντός της Μ. Τεσσαρακοστής

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Αυτό το μήνυμα (ως ειδικό θέμα για το έτος 2013) αντιγράφηκε από εδώ.

Επειδή η μνήμη του Αγίου Μάρκου εορτάζεται την Πέμπτη προ των Βαΐων σημειώνω ότι δεν τελείται τελεία Θεία Λειτουργία (και φυσικά δεν μπορεί να τελεσθεί η επ' ονόματι Αποστόλου Μάρκου ανήμερα της εορτής του) αλλά προηγιασμένη.
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἡ περίπτωση αὐτή ὡς γνωστόν δέν προβλέπεται ἀπό τό ἰσχῦον τυπικό (οὔτε τά παλαιά) μετά τήν ἀλλαγή/διόρθωση τοῦ ἡμερολογίου (καί ὄχι τοῦ πασχαλίου).
Κατ᾿ ἀναλογίαν ἄλλων μνημῶν συντάσσονται τά Δίπτυχα, πλήν ὅμως πολλοί ἑορτάζοντες, ἰδίως κληρικοί (παντός βαθμοῦ) τήν μεταθέτουν τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, ὅπως παγιώθηκε γιά τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, πού κι αὐτή (μπορεῖ νά) συμπίπτει ἐντός Μ. Τεσσαρακοστῆς, ὑπολογιζομένης βέβαια τῆς πλήρως ἑορτασίμου ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Κάποια χρονιά πού τό Οἰκ. Πατριαρχεῖον σέ ἀνάλογη περίπτωση ὥρισε προηγιασμένη χωρίς μετάθεση, ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις καί δέν ἐπαναλήφθηκε.
Ἡ ἀποστολική καθέδρα τοῦ Ἁγίου Μάρκου (Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας) τήν μεταθέτει.


 
Top