Προσόμοια σε παραλλαγή και μέλος υπό Γρηγορίου Κακούρη

Socos

Σωκράτης ΜΑΡΚΟΣ
#2
https://www.youtube.com/watch?v=58R7o-nx1jc ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΝ
https://www.youtube.com/watch?v=hSrzGQCM0A8 ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΧΘΕΝ ΜΥΣΤΙΚΩΣ
https://www.youtube.com/watch?v=Xyq3JQZ3lHw ΤΗΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΠΛΗΡΩΣΑΣ
https://www.youtube.com/watch?v=ehBfQ_Ci0L8 ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=OuoKARP9jE0 ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΣΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=P08WzzusI3A ΚΑΤΕΠΛΑΓΗ ΙΩΣΗΦ
https://www.youtube.com/watch?v=95wPMbbS670 ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΣΟΥ ΣΩΤΗΡ
https://www.youtube.com/watch?v=sozH6qCf1mw ΟΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΕΝΟΙ
https://www.youtube.com/watch?v=43G5MgMS9IQ ΧΑΙΡΟΙΣ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ ΑΛΗΘΩΣ
https://www.youtube.com/watch?v=iMapMqvVPW8 ΗΘΕΛΟΝ ΔΑΚΡΥΣΙΝ
https://www.youtube.com/watch?v=PXLjOfM234E ΩΣ ΓΕΝΝΑΙΟΝ ΕΝ ΜΑΡΤΥΣΙΝ
https://www.youtube.com/watch?v=nomRD1RU-ww Ο ΕΞ ΥΨΙΣΤΟΥ ΚΛΗΘΕΙΣ
https://www.youtube.com/watch?v=WmOpGXct-jI ΕΔΩΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΙΝ
https://www.youtube.com/watch?v=JKyLc-Ljdj8 ΟΤΕ ΕΚ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=o4Ozb-boDMY ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΘΑ ΗΧΟΣ Β
https://www.youtube.com/watch?v=qgt1FvJx54E ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΗΧΟΣ Α
https://www.youtube.com/watch?v=BncjaP55Q4s Ω ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ Α
https://www.youtube.com/watch?v=_MQkBr5Nz-U Των Ουρανίων Ταγμάτων
 
Top