Προοίμια των Αγρυπνιών

panosdohi

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
#1
Το προοίμιον των αγρυπνιών "Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου..." μελοποιημένο σε διαφόρους ήχους από τους Νεκτάριο Θάνο, Χρίστο Ψωμιάδη και Μάριο Αντωνίου. Η γραφή είναι του Μιχάλη Στρουμπάκη.
 

Attachments

#3
Σὲ ἕνα δίσκο τοῦ χοροῦ "Ἁγιοπολίτης" εἶχα διαβάσει τὰ λόγια τοῦ προοιμίου, τὸ ὁποῖον πρὸ ὀλίγου ἔχω ἀνεβάσει, δηλαδὴ "Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου, Κύριε". Ἐκ τῶν ὑστέρων ὅμως, βλέπω ὅτι στὰ ψαλμικὰ λόγια δὲν ὑπάρχει ἡ λέξη "τόν". Ἡ φράση ἔχει ὡς ἑξῆς: " Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου, Κύριε". Τί γίνεται σ᾿ αὐτὴ τὴν περίπτωση;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


Τὸ «Εἰσελεύσομαι...» δὲν ὑπάρχει στὰ τυπικά, εἶναι πρόσφατο καὶ ἔχει καλέσει τό «τόν» ἀπὸ τό «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας ζωοδότα...».

Ὅταν ψάλλεται ὁ ψαλμὸς δὲν ἀλλοιώνονται οἱ στίχοι του. Μεμονωμένοι ὅμως στίχοι ἀλλοιώνονται. Βλ. http://www.symbole.gr/forum/viewtopic.php?f=34&t=1178
 
Top