Προκείμενα και Αλληλουιάρια της περιόδου του Τριωδίου

#1
Ο Απόστολος ορίζει ότι την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως λέγεται το τυχόν Εωθινό και Προκείμενο του ήχου της εβδομάδος.
Κατά την Κυριακή αυτή όμως όπως και κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας το προκείμενο και το Αλληλουάριο δεν είναι σταθερά;
Μήπως πρόκειται για λάθος;
 

chriskont

Παλαιό Μέλος
#3
στη συγκεκριμενη περίπτωση του ΄προκειμένου του αποστόλου της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου τόσο το τυπικό της εκκλησίας της Ελλαδος όσο και του Απόστολου Παπαχρήστου αναφέρουν το υπάρχον προκείμενο του Αποστολου του πλ δ΄και όχι μόνο το φετεινο αλλά και των προηγουμένων ετών.Ο Μπεκατώρος από τα πρώτα του τυπικά αναφέρεται σε προκείμενο αποστόλου του τυχόντος ήχου της Κυριακής όπως και ο Γ. Ρήγας και ο π. Κ. Παπαγιάννης. Επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον κ. Παπαχρήστο που μου είπε ότι δεν είναι λάθος η χρήση τυ προκειμένου του ήχου της Κυριακής αλλά για πρακτικούς λόγους και για να μην ψάχνει κάποιος τα προκείμενα καλό είναι να χρησιμοποιούνται τα του Αποστόλου εφ όσον αναφέρεται συγκεκριμένα. Το ΤΜΕ δεν αναφέρει τίποτε.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
στη συγκεκριμενη περίπτωση του προκειμένου του αποστόλου της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου τόσο το τυπικό της εκκλησίας της Ελλαδος ... αναφέρουν το υπάρχον προκείμενο του Αποστολου του πλ δ΄και όχι μόνο το φετεινο αλλά και των προηγουμένων ετών.
Κύριε Κονταξῆ,
Δέν φανταζόμουν ὅτι θά προβαίνατε σέ τέτοια παραπληροφόρηση ἀναφορικά μέ «το τυπικό της εκκλησίας της Ελλαδος» (sic) ἐννοῶντας φαντάζομαι τά Δίπτυχα.
Φέτος δέν ἀναφέρεται σέ προκείμενο καί ἦχο προκειμένου. Αὐτό γινόταν τά προηγούμενα χρόνια.
Ὁπότε τά Δίπτυχα τοῦ 2007 (σελ. 31) ἀναγράφουν «Προκείμενον καί ἀλληλουιάριον τοῦ ἤχου» καί ἐντός παρενθέσεως «(πλ. δ΄)» πού ἦταν ὁ ἦχος τῆς προπέρσινης Κυριακῆς Τελώνου καί Φαρισαίου (28-1-2007) ἐνῶ τά Δίπτυχα τοῦ 2008 (σελ. 43) ἀναγράφουν «Προκείμενον καί ἀλληλουιάριον τοῦ ἤχου» καί ἐντός παρενθέσεως «(πλ. α΄)» πού ἦταν ὁ ἦχος τῆς περσινῆς Κυριακῆς Τελώνου καί Φαρισαίου (17-2-2008).
Τό ΤΑΣ ὁρίζει «Προκείμενον τοῦ δρόμου τοῦ ἤχου».


 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#5
Για την Κυριακή της Τυρινής προτείνω εκτός από το Προκείμενον του ήχου, Αλληλουϊάριον ειδικόν κατά το Τ.Αγ.Σ. (βλέπε και Αντιφωνάριον Κων. Παπαγιάννη):

Προκείμενον.
Ἦχος πλ δ΄. Ψαλμός 75ος.

Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν. (δίς)
Γνωστὸς ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.

Ἀλληλούϊα.
Ἦχος πλ δ΄. Ψαλμός 100ος.

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
Ἔλεος καὶ κρίσιν ᾄσομαί σοι, Κύριε· ψαλῶ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ πότε ἥξεις πρός με;
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
Διεπορευόμην ἐν ἀκακίᾳ καρδίας μου ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου μου.
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
Οὐ προεθέμην πρὸ ὀφθαλμῶν μου πρᾶγμα παράνομον, ποιοῦντας παραβάσεις ἐμίσησα·
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.
 
Last edited:
Top