Προεόρτια-Μεθέορτα και ακολουθίες Αγίων

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Με ευκαιρία την Κυριακή 7η Σεπτεμβρίου ανοίγω αυτό το θέμα για να συζητήσουμε την τάξη που ακολουθεί το ΤΜΕ στις περιπτώσεις
που η ακολουθία του Μηναίου δεν είναι εορτάσιμος.
Το ΤΜΕ παραλείπει την ακολουθία του μή εορταζομένου Αγίου ή Αγίων και υποτίθεται ότι την μεταθέτει στο Απόδειπνο.

Έχω κάποιες αντιρρήσεις πάνω σε αυτό και τους λόγους τους αναφέρω παρακάτω:

α) Με την παράλειψη της Ακολουθίας του Αγίου (ή των Αγίων) η Ακολουθία της Εορτής (ή τα Προεόρτια) λαμβάνουν πιο επίσημο χαρακτήρα σαν να είναι η ημέρα της εορτής. (ή Απόδοσις)

β) Η ακολοθία του Αγίου δεν ψάλλεται "εν τοις Αποδείπνοις" διότι είναι γνωστό ότι στις Ενορίες σπανίως τελούνται Απόδειπνα.

Ευχής έργον θα ήταν σε μια μελλοντική αναθεώρηση του Τυπικού (εννοώ του ΤΜΕ κι όχι τα ΔΙΠΤΥΧΑ) να υπάρχει μέριμνα για να διορθωθούν αυτές οι "περίεργες" διατάξεις.

Φιλικά
Δημήτριος Καλπακίδης
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Απολυτίκιον Αγίου σε προεόρτια ή μεθέορτα (εν καθημερινή) ψάλλεται μόνον όταν έχει ο Άγιος ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ.
Αυτή η διάταξη αποτελεί μάλλον διάταξη παλαιά και για τις υπόλοιπες ημέρες του έτους (εκτός προεορτίων και μεθεόρτων) όπου σήμερα συνηθίζεται να ψάλλουμε το απολυτίκιον του Αγίου ανεξάρτητα αν έχει Δοξαστικόν ή όχι.

Για τις Κυριακές σημειώνω ότι κατ' ακρίβειαν ψάλλονται μόνο τα Απολυτίκια των εορταζομένων Αγίων (εις στ' ή εις η').
Κι αυτό σήμερα δυστυχώς
έχει "απλοποιηθεί".
Εφ' όσον έχει ο Άγιος έστω ένα Δοξαστικόν ψάλλουμε και το Απολυτίκιον του.

[Δυστυχώς σήμερα υπάρχει και η τάση να ψάλλουμε συνέχεια απολυτίκιον Αγίου αδιακρίτως.]
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Κατὰ τὰ προεόρτια ἡ ἑορτὴ δὲν ἔχει ἀρχίσει καὶ ἔτσι δὲν γίνεται κατάλυσις, οὔτε ἡ παρακλητικὴ σχολάζει πάντα (ΤΑΣ).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Με ευκαιρία την Κυριακή 7η Σεπτεμβρίου...
Τό θέμα εἶναι ὅτι τά παλαιότερα τυπικά δέν μᾶς λένε πάντοτε τί πρέπει νά γίνει, ἄν κάποιες περιπτώσεις (ὅπως ἡ συγκεκριμένη), συμπέσουν σέ ἡμέρα Κυριακή. Θά εἶχαν προφανῶς κάποια δεδομένη ἄγραφη, ἀλλά σταθερή, πρόβλεψη.
Νομίζω, ὅτι ἡ πρόβλεψη τοῦ ΤΜΕ εἶναι πολύ καλή, γιατί ἀναδεικνύει τήν Κυριακή περισσότερο —θέμα πού ἔχεις ὑπερτονίσει δεόντως ἀλλοῦ— καί ὄχι τήν προεόρτιο.
Ἄν συμπέσει καθημερινή, τά ἀφήνει ὡς ἔχουν στό Μηναῖο.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#5
...Νομίζω, ὅτι ἡ πρόβλεψη τοῦ ΤΜΕ εἶναι πολύ καλή, γιατί ἀναδεικνύει τήν Κυριακή περισσότερο —θέμα πού ἔχεις ὑπερτονίσει δεόντως ἀλλοῦ— καί ὄχι τήν προεόρτιο....
Εμένα πάντως μου φαίνεται ότι δεν μειώνεται η Κυριακή με την ψαλμωδία της Ακολουθίας των Αγίων.
Και στο Σύστημα Τυπικού ο π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης το τηρεί και επιμένει στο Εγκόλπιον ότι αυτή είναι η αρχαία και ακριβής πράξη.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Εμένα πάντως μου φαίνεται ότι δεν μειώνεται η Κυριακή με την ψαλμωδία της Ακολουθίας των Αγίων.
Και στο Σύστημα Τυπικού ο π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης το τηρεί και επιμένει στο Εγκόλπιον ότι αυτή είναι η αρχαία και ακριβής πράξη.
Θεωρῶ ὅτι κάποια πράγματα πρέπει νά «κόβονται» τίς Κυριακές. Ὑπάρχουν ἄλλες 6 μέρες. Ἡ Κυριακή ἄς ξεχωρίσει. Ἔχουμε/ἔχεις γράψει τόσα...
Καί μετά, ἄς ξαναγυρίσουμε στό ΤΑΣ ἄν εἶναι...
Δέν νομίζω· ἡ φιλοσοφία τοῦ ΤΜΕ σέ ὡρισμένα εἶναι συμβατή μέ τό σκοπό πού ὑπηρετεῖ γενικότερα.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#7

Θεωρῶ ὅτι κάποια πράγματα πρέπει νά «κόβονται» τίς Κυριακές. Ὑπάρχουν ἄλλες 6 μέρες. Ἡ Κυριακή ἄς ξεχωρίσει. Ἔχουμε/ἔχεις γράψει τόσα...
Καί μετά, ἄς ξαναγυρίσουμε στό ΤΑΣ ἄν εἶναι...
Δέν νομίζω· ἡ φιλοσοφία τοῦ ΤΜΕ σέ ὡρισμένα εἶναι συμβατή μέ τό σκοπό πού ὑπηρετεῖ γενικότερα.
Με την ίδια λογική να κόβονται και άλλων Αγίων μή εορταζομένων εκτός προεορτίων ή μεθεόρτων...

Δείτε και λίγο τα Ζητήματα Τυπικού και όσα γράφει ο μακαριστός στο θέμα 30 "Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΩΣΙ ΜΕΤ' ΑΥΤΗΣ ΜΕΘΕΟΡΤΑ" (σελ. 131).

Φιλικά
Δημήτριος Καλπακίδης
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Με την ίδια λογική να κόβονται και άλλων Αγίων μή εορταζομένων εκτός προεορτίων ή μεθεόρτων...
Δέν εἶναι ἴδια λογική.
Δείτε και λίγο τα Ζητήματα Τυπικού και όσα γράφει ο μακαριστός στο θέμα 30 "Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΩΣΙ ΜΕΤ' ΑΥΤΗΣ ΜΕΘΕΟΡΤΑ" (σελ. 131).
Εἴπαμε· ἄς γυρίσουμε στό ΤΑΣ.

Ὅλα καλά Δημήτριε!
Ὅσο ἀφορᾶ στό θέμα τό συγκεκριμένο, ἡ διαφορά μας εἶναι γιά 3 στιχηρά στόν ἑσπερινό καί ἕνα κανόνα στόν ὄρθρο.
Ἐντάξει. Ἄς γίνει κι ἔτσι.
Καί τό ΣΤ εἶναι θαυμάσια ἐργασία καί εὐλογημένη.
«Εἰ δόξῃ τοῖς προεστῶσι» ἄς τό τηρήσουν. Ὑπάρχει εὐλογία.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#9

Καί τό ΣΤ εἶναι θαυμάσια ἐργασία καί εὐλογημένη.
Και το ΣΤ του π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη,
τα ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΙΚΟΥ του μακαρίτου π. Γεωργίου Ρήγα
όπως και το μοναχικόν Τυπικό του ιδίου.

Ὅσο ἀφορᾶ στό θέμα τό συγκεκριμένο, ἡ διαφορά μας εἶναι γιά 3 στιχηρά στόν ἑσπερινό καί ἕνα κανόνα στόν ὄρθρο.
«Εἰ δόξῃ τοῖς προεστῶσι» ἄς τό τηρήσουν. Ὑπάρχει εὐλογία.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ουσιώδης διαφορά.

Το θέμα για εμένα είναι να τηρούνται οι βασικές αρχές του Τυπικού.
Είτε το ένα γίνει είτε το άλλο.

Απλά, επειδή το εφαρμόζω βλέπω ότι είναι και πρακτικό και νομίζω ότι δεν αντίκειται στις αρχές του Τυπικού.
Αρκεί να υπάρχει συνεννόηση και καλή συνεργασία

[Πολλές φορές με τις παραλείψεις κάποιων ακολουθιών τις Κυριακές (σε άλλες περιπτώσεις) έχω φθάσει σε σημείο να βάζω ένα σορό σελιδοδείκτες για να βρώ το "όμοιον" θεοτοκίον, το όμοιον εξαποστειλάριον κλπ. κλπ.]
 
Top