Προεόρτια / Μεθέορτα === Μικρά Δοξολογία (μὲ Ἁγίους εἰς ς' ἑορταζομένους)

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#1
Χρόνια πολλά,

λαμβάνων ἀφορμὴν ἀπὸ τὴν ὑποσημείωσιν τῆς σελ. 66 τῶν Διπτύχων 2019 (ΔΕΕ), εἰς τὸ Σάββατον πρὸ τῶν Φώτων, θέλω νὰ ἐπισημάνω ὅτι:

Γενικὰ σὲ Προεόρτια / Μεθέορτα καὶ συμφώνως μὲ τὸ Μηναῖον (Βαρθολομαίου):

ὅταν ἑορτάζεται Ἅγιος εἰς ς' (ἤτοι ἡμιεορταζόμενος), λέγεται πάντα Μικρὰ Δοξολογία (φυσικὰ καὶ ὅταν ὁ Ἅγιος εἶναι μὴ ἑορταζόμενος), καὶ ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι δὲν ἔχουν πλήρη Ἀκολουθία, ἐξυπακούεται ὅτι δὲν λέγονται Καταβασίες, ἀλλὰ ἀντ' αὐτῶν ψάλλονται οἱ Εἱρμοὶ τῶν γ', στ', η', θ' ᾠδῶν τοῦ τελευταίου κανόνος (τοῦ Μηναίου), εἰς τὴν οἰκεῖαν των θέσιν ὡς προβλέπει τὸ Τυπικόν.

Ἡ μόνη περίπτωση προεορτίων / μεθεόρτων μὲ Μεγάλη Δοξολογία (καὶ Καταβασίες) εἶναι ἡ 13η Σεπτεμβρίου (ἀκολουθία πλήρης).

[ἀπὸ τὸ Τυπικὸν Ἐνοριῶν (2)]
 
Last edited:

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#2
Μὲ συγχωρεῖτε γιὰ τὸ λάθος μου:

Τὸ μήνυμα γράφτηκε μὲ αὐτὸ ὡς σκοπό:

Γενικὰ σὲ Προεόρτια / Μεθέορτα καὶ συμφώνως μὲ τὸ Μηναῖον (Βαρθολομαίου):

ὅταν ἑορτάζεται Ἅγιος εἰς ς' (ἤτοι ἡμιεορταζόμενος), λέγεται πάντα Μικρὰ Δοξολογία (φυσικὰ καὶ ὅταν ὁ Ἅγιος εἶναι μὴ ἑορταζόμενος), καὶ ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι δὲν ἔχουν πλήρη Ἀκολουθία, ἐξυπακούεται ὅτι δὲν λέγονται Καταβασίες, ἀλλὰ ἀντ' αὐτῶν ψάλλονται οἱ Εἱρμοὶ τῶν γ', στ', η', θ' ᾠδῶν τοῦ τελευταίου κανόνος (τοῦ Μηναίου), εἰς τὴν οἰκεῖαν των θέσιν ὡς προβλέπει τὸ Τυπικόν.
τὸ ὁποῖον ἰσχύει.

Ἀπλὰ ὅταν τὸ γενίκευσα καὶ εἰς τοὺς εἰς η' (πλήρως) ἑορταζομένους δὲν ἀρίθμησα ὅλες τὶς περιπτώσεις:

Συνεπῶς Μεγάλη Δοξολογία (καὶ Καταβασίες) σὲ προεόρτια/μεθέορτα λέγονται στίς 13/9 καὶ στίς 11/1.
Ἂν συμπεριλάβουμε στὰ μεθέορτα καὶ τὶς Συνάξεις, λέγονται ἐπίσης στίς 26/12, 7/1.
Καὶ ἐπίσης στὴν ἐξαιρετέα μοναδικὴ ἀπόδοση Ἑορτῆς μὲ Ἅγιον εἰς η', 25/11.

(στὸ πρῶτο μήνυμα, διόρθωσα σήμερα μόνο τὸν τίτλο)
 
Last edited:
Top