Πολυτονικὸ σὲ ἠλεκτρονικὸ πινακίδιο

#1
Κατάφερα ὕστερα ἀπὸ πολλοὺς κόπους νὰ ἐγκαταστήσω σὲ ἡλεκτρονικὸ πινακίδιο τῆς Apple τὸ πολυτονικὸ σύστημα. Εἶναι ὅμως πολὺ δύσκολο νὰ γράφεις πατώντας στὸ πληκτρολόγιο τῆς ὀθόνης. Ἐὰν ἀγοράσω ἕνα ἀσύρματο ἢ ἐνσύρματο πληκτρολόγιο, θὰ μπορῶ νὰ γράφω μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο ποὺ γράφω πατώντας τὰ πλῆκτρα στὸ πληκτρολόγιο τοῦ σταθεροῦ μου Η/Υ (καὶ ὄχι πατώντας ἄλλα πλῆκτρα ἢ κάνοντας ἄλλο συνδυασμὸ πλήκτρων);
 
Top