[Ερώτηση] Ποιές Κυριακές ψάλλεται ο πολυέλεος «Επί των ποταμών»;

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#21


Ὁρίζει καὶ τὸν ἄμωμο ὡς «συνήθη στιχολογία» (βλ. Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου).
 
#22


Ὁρίζει καὶ τὸν ἄμωμο ὡς «συνήθη στιχολογία» (βλ. Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου).
Μάλλον έτσι είναι, χωρίς να είμαι απόλυτα πεπεισμένος προς αυτήν την κατεύθυνση. Η παραπομπή δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αναφορά στον άμωμο, και αφού δεν υπάρχει πολυέλεος, υποθέτουμε ότι συμπεριλαμβάνεται ο άμωμος (υποθέτω ότι αυτή είναι λογική του επιχειρήματος).
 
Top