Ποίοις εὐφημιῶν

#1
Καθαρόγραψα καὶ ἀνεβάζω τὸ αὐτόμελον καὶ τὰ προσόμοια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ὅπως τὰ βρῆκα στὸ δοξαστάριον τοῦ πρωτοψάλτου Ἰακώβου, ἐξηγημένον διὰ χειρὸς Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἀρχικὴ τοποθέτηση τῆς φθορᾶς τοῦ β΄ ἤχου στὸν Βου. Μὲ τὴν τοποθέτηση αὐτὴ οἱ μεταβολὲς τῶν γενῶν γίνονται κανονικὰ στὶς βάσεις τους.
 

Attachments

#2
Καθαρόγραψα καὶ ἀνεβάζω τὸ αὐτόμελον καὶ τὰ προσόμοια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ὅπως τὰ βρῆκα στὸ δοξαστάριον τοῦ πρωτοψάλτου Ἰακώβου, ἐξηγημένον διὰ χειρὸς Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἀρχικὴ τοποθέτηση τῆς φθορᾶς τοῦ β΄ ἤχου στὸν Βου. Μὲ τὴν τοποθέτηση αὐτὴ οἱ μεταβολὲς τῶν γενῶν γίνονται κανονικὰ στὶς βάσεις τους.
μπράβο ! πολύ έξυπνο τρικ Κώστα .
 
Top