Πληρωθήτω το στόμα ημών...

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Νά λές καί τήν πηγή.
Πάντως κατά τό Πασχάλιον Χρονικόν (624 μ.Χ.) «ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστηρίων».

Το οποίο είναι Κοινωνικόν...
Πώς προήλθε αυτή η καθιέρωσή του στο Άγιον Όρος και εκτός της ημέρας που προβλέπεται ως Κοινωνικόν; [Κυριακή των Βαϊων]
Μαρτυρεῖται ὑπό κωδίκων τοῦ ιβ΄ αἰ. καί εὐχολογίου τοῦ ιβ΄- ιγ΄ αἰ. ἐν DII, 145 (πρβλ. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι, σ. 149 καί Φουντούλη, Θείαι Λειτουργίαι, σελ. 287).


 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Το έχω ακούσει να απαγγέλεται πρό του Κοινωνικού σύντομα ως απάντησει στο "Μετα φόβου..." ενώ στο Εγκόλπιον του Αναγνώστου δεν υπάρχει.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Κι εμείς στο ναό το λέμε. Πολύ ωραίος ύμνος, δένει άψογα με την περάτωση της θείας μετάληψης.
Τό Πληρωθήτω ψάλλεται ὡς περισσή τοῦ κοινωνικοῦ ψαλμοῦ (πρβλ. Εὐαγγ. Σπυράκου, Οἱ χοροί ψαλτῶν, σ. 465 (214), Μ. Θεοδωράκη, Ἀρχέτυπες διατάξεις, Συμβολή, 12, 31 καί ἡμέτερον στό ἴδιο, 13, 4) τότε πού μετά τό «Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις» ἐψάλλετο ἀδιακόπως τό κοινωνικόν κατά τήν κοινωνία τῶν ἱερέων καί τῶν πιστῶν, χωρίς τήν παρεμβολή τῶν μεταγενεστέρων προσθηκῶν «Μετά φόβου…», «Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν σου…» καί «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν…», τό ὁποῖον πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἐπανέλθει, καί γιά τή διάσωση τῆς ὀρθῆς τάξεως, ἀλλά κυρίως γιά τή εὐχέρεια πού δίνει στόν ἱερέα (ὅταν λειτουργεῖ μάλιστα ἄνευ διακόνου) στή μεταφορά τῶν τιμίων δώρων στήν πρόθεση (παστοφόριον).

Βλ. καί ἐδῶ

 
Last edited:

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
Το αστείο είναι ότι όταν άρχισα να το ψέλνω στο ναό όλοι με κοιτούσαν περίεργα, σαν να άκουγαν κάτι το εξωπραγματικό.:D Κάποιοι μάλιστα με ρώτησαν για τον ψαλμό αυτόν.
 
Με την ευκαιρία και ένα ερώτημα. Έχω ακοϋσει να προτάσσονται, Θεός Κύριος και επέφανεν κλπ κλπ, καθώς και το Αμήν (γ΄) εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον, κάτι που δεν το βρήκα γραμμένο. Ποιό είναι το ορθόν ????

Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν.

Αὐτό κατά τήν λειτουργικήν πρᾶξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετά τό Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως... καί ὄχι μετά τό Πάντοτε νῦν καὶ ἀεί... (βλ. Συλλειτουργικόν, σελ. 159 καί Φουντούλη, Θείαι Λειτουργίαι, σελ. 287).

Η τάξη που έχω ακούσει εγώ στο όρος ειναι:

Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως...
Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. (συνέχεια κοινωνικού)

Σῶσον ὁ Θεός...
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Εἲδομεν τὸ φῶς...

Πάντοτε νῦν καὶ ἀεί...
Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν. Εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωήν αἰώνιον. Πληρωθήτω...
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Έχει γίνει αναφορά ότί ψάλλεται και χύμα και για το λόγο αυτό δεν αναγράφεται ήχος στο εγκόλπιο. Με αυτό εννοούμε την εμμελή ανάγνωση με κλιτόν όπως τα αναγνώσματα της Θ. Λειτουργίας; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Έχει γίνει αναφορά ότί ψάλλεται και χύμα και για το λόγο αυτό δεν αναγράφεται ήχος στο εγκόλπιο. Με αυτό εννοούμε την εμμελή ανάγνωση με κλιτόν όπως τα αναγνώσματα της Θ. Λειτουργίας; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Νομίζω ένα μέρος. Μόνο το "τηρησον ημάς" μέχρι τέλους. Οσοι το έχουν ακούσει έτσι ας μας πουν. Δεν ξέρω τον λόγο. Ο Μανόλης Θεοδωράκης επιμένει - βάση πηγών- σε δ' ήχο. Ίσως ψαλλοταν και στο ήχο του κοινωνικού ως επισφραγιστικο. Τώρα η πρόταξη του "Είδομεν το φως" μάλλον συμπαρασύρει και τον αρχαίο αυτό ύμνο. Αλλωστε ο β' ήχος είναι ο ήχος της Θείας Λειτουργίας.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Αὐτό πού γράφει τό ΤΜΕ σ. 40 § 48 «εἰς ἦχον β΄ χῦμα» :wink:, Χρῆστο...:D


 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
Νομίζω ένα μέρος. Μόνο το "τηρησον ημάς" μέχρι τέλους. Οσοι το έχουν ακούσει έτσι ας μας πουν. Δεν ξέρω τον λόγο. Ο Μανόλης Θεοδωράκης επιμένει - βάση πηγών- σε δ' ήχο. Ίσως ψαλλοταν και στο ήχο του κοινωνικού ως επισφραγιστικο. Τώρα η πρόταξη του "Είδομεν το φως" μάλλον συμπαρασύρει και τον αρχαίο αυτό ύμνο. Αλλωστε ο β' ήχος είναι ο ήχος της Θείας Λειτουργίας.

Στις παλαιές παπαδικές μαρτυρείται όντως ανώνυμο μέλος σε Δ' ήχο (κάπως μελισματικό, απ' όσο θυμάμαι--δεν μπορώ να ελέγξω τώρα). Επίσης υπάρχει και σε πλ. Α' "του κυρίου Ανδρέου" μελισματικότερο, σε πιο καλοφωνικό στυλ (ίσως το έχει εξηγήσει ο Χουρμούζιος; Δεν θυμάμαι). Σε παλαιό Ασματικό ευρίσκεται σε πλ. Β΄νενανώ μελισματικό και με κράτημα (με περίεργες συλλαβές μάλιστα: αλλεθε κλπ. Το έχω ερμηνεύσει σε σύντομη εξήγηση και το έχω ψάλει σε συναυλίες με τον Αγιοπολίτη).
Επίσης το "χύμα" σε παλαιότερα Τυπικά ή μουσικά δεν σημαίνει απαραίτητα εμμελή απαγγελία κατά το κλιτόν, αλλά ένα μέλος σχετικώς απλό, όχι περίπλοκο ή όχι μελισματικό. Πχ. στον Άμωμο του Νέου Χρυσάφη ο στίχος ¨Ζήσεται η ψυχή μου" έχει αυτό τον χαρακτηρισμό και μέλος του ρυθμικού στύλ των Καταβασιών ("σύντομο μελισματικό"). Το μέλος των Απολυτικίων και Καθισμάτων του Β' ήχου έχει ένα στύλ απλούστερο και κάπως απαγγελτικό (είναι όμως ρυθμικό). Έτσι θα μπορούσε να νοηθεί το "χύμα" και εδώ και να ψαλεί όπως το "Είδομεν το φως". Δε βλέπω το λόγο να απαγγέλεται απλώς, ενώ είναι ύμνος.
 

KTsepas

Κωνσταντίνος Ε. Τσέππας
Εμείς το ψάλλουμε εις ήχον β' Μέλος Ι. Αρβανίτη αμέσως μετά το "Πάντοτε νύν και αεί..." Αμήν (τρίς) Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον και το "Πληρωθήτω..."

Εις την Ι.Μ. Γρηγορίου του Αγίου Ορους το λέγουν :
Αμήν (τρις) εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον και το "Πληρωθήτω..." χύμα...!!!
 
Last edited:
Top