Πληρωθήτω το στόμα ημών...

paganus

Παλαιόν μέλι
Το "πληρωθήτω" υπάρχει και στο βιβλίο: ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ, Αντ. , Μελωδήματα ασκήσεων λειτουργικής, Θεσσαλονίκη : Δεδούσης, 1992. σ. 162 - 163.
 

teofilos3

Γεώργιος Παλιούρας
Το "πληρωθήτω" υπάρχει και στο βιβλίο: ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ, Αντ. , Μελωδήματα ασκήσεων λειτουργικής, Θεσσαλονίκη : Δεδούσης, 1992. σ. 162 - 163.

Αν γίνεται ανέβασέ το.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Το "πληρωθήτω" υπάρχει και στο βιβλίο: ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ, Αντ. , Μελωδήματα ασκήσεων λειτουργικής, Θεσσαλονίκη : Δεδούσης, 1992. σ. 162 - 163.

Αν γίνεται ανέβασέ το.
Ἐγώ τό ἔχω τό βιβλίο, ἀλλά δέν ἔχω σκάνερ.
Ὁ κ. Ἀλυγιζάκης γράφει τήν μουσική τῶν λειτουργικῶν ἀσκήσεων πού ἐτελοῦντο στό ΑΠΘ βάσει τῶν κειμένων λειτουργικῆς τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Φουντούλη. Ὁπότε μελουργεῖ τό κείμενο ὅπως τό γράφει ὁ μακαριστός ἀπό τό Πασχάλιο Χρονικό μέ τό ἄν ὑμνήσωμεν καί τό μελετῶντας, καί δυστυχῶς μέ μονό Ἀλληλούια.
Περί τοῦ τριπλοῦ Ἀλληλούια ὑπάρχει θέμα ἐδῶ.
Περί τοῦ μελετῶνταςμελετᾶν ἐδῶ, ὅπου ὑπάρχει καί παραπομπή σέ ἴδια συζήτηση στό παλαιό Ψαλτολόγιο.

Προσωπικῶς κανένα μουσικό κείμενο ἀπ᾿ ὅσα ἀνέβηκαν στό παρόν θέμα δέν μέ ἐκφράζει, ὡς πρός τό κείμενο τοῦ ὕμνου ἐννοῶ καί ὄχι τήν μουσική. Δέν μπορῶ μόνον νά δῶ τοῦ κ. Β. Κιαμηλίδη πού καταγράφει τόν κ. Χασανίδη.
Ἐμεῖς τό ψάλλουμε ἐπί τοῦ ἑξῆς κειμένου:
Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν *
αἰνέσεώς σου, Κύριε,*
ὅπως ὑμνήσωμεν τὴν δόξαν σου,*
ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς *
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστηρίων· *
τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ, *
ὅλην τὴν ἡμέραν *
μελετᾶν τὴν δικαιοσύνην σου.*
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.

 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Ἐγώ τό ἔχω τό βιβλίο, ἀλλά δέν ἔχω σκάνερ.
Ὁ κ. Ἀλυγιζάκης γράφει τήν μουσική τῶν λειτουργικῶν ἀσκήσεων πού ἐτελοῦντο στό ΑΠΘ βάσει τῶν κειμένων λειτουργικῆς τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Φουντούλη. Ὁπότε μελουργεῖ τό κείμενο ὅπως τό γράφει ὁ μακαριστός ἀπό τό Πασχάλιο Χρονικό μέ τό ἄν ὑμνήσωμεν καί τό μελετῶντας, καί δυστυχῶς μέ μονό Ἀλληλούια.
Περί τοῦ τριπλοῦ Ἀλληλούια ὑπάρχει θέμα ἐδῶ.
Περί τοῦ μελετῶνταςμελετᾶν ἐδῶ, ὅπου ὑπάρχει καί παραπομπή σέ ἴδια συζήτηση στό παλαιό Ψαλτολόγιο.

Προσωπικῶς κανένα μουσικό κείμενο ἀπ᾿ ὅσα ἀνέβηκαν στό παρόν θέμα δέν μέ ἐκφράζει, ὡς πρός τό κείμενο τοῦ ὕμνου ἐννοῶ καί ὄχι τήν μουσική. Δέν μπορῶ μόνον νά δῶ τοῦ κ. Β. Κιαμηλίδη πού καταγράφει τόν κ. Χασανίδη.
Ἐμεῖς τό ψάλλουμε ἐπί τοῦ ἑξῆς κειμένου:
Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν *
αἰνέσεώς σου, Κύριε,*
ὅπως ὑμνήσωμεν τὴν δόξαν σου,*
ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς *
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστηρίων· *
τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ, *
ὅλην τὴν ἡμέραν *
μελετᾶν τὴν δικαιοσύνην σου.*
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.


Πάτερ Μάξιμε!!!!!
Επισυνάπτω στο σωστό όπως πιό πάνω μουσικό κείμενο, διότι το προηγούμενο που είχα ανεβάσει δεν ήταν σωστό.
Ευχαριστώ Βασίλης Κιαμηλίδης
 

Attachments

  • Πληρωθήτω το στόμα ημών.pdf
    67.9 KB · Views: 388

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Πάτερ Μάξιμε!!!!!
Επισυνάπτω στο σωστό όπως πιό πάνω μουσικό κείμενο, διότι το προηγούμενο που είχα ανεβάσει δεν ήταν σωστό.
Ευχαριστώ Βασίλης Κιαμηλίδης
Πολλές εὐχαριστίες κυρ-Βασίλη μου!
Αὐτό ἀκριβῶς!​
 

KHarris

Παλαιό Μέλος
Στο ναό της ενορίας μας ψάλλουμε ανελλιπώς το «Πληρωθήτω».
Απλά ο Ιερέας μας παρακάλεσε να το ψάλλουμε λίγο ποιο αργά προκειμένου να προλάβει τα τυπικά του βήματος σε εκείνη τη χρονική στιγμή.
Τα παραπάνω «Πληρωθήτω» είναι γραμμένα σε σύντομο μέλος ,χρειαζόμασταν ένα σε αργοσύντομο μέλος.
Απευθύνθηκα στον κ. Β.Λιναρδάκη να μου γράψει σχετικά.
Ανταποκρίθηκε άμεσα και θερμά τον ευχαριστώ.
Επισυνάπτω το «Πληρωθήτω» σε αργοσύντομο μέλος
 

Attachments

  • plirothito Linardakis.pdf
    104.9 KB · Views: 274

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στο ναό της ενορίας μας ψάλλουμε ανελλιπώς το «Πληρωθήτω».
Απλά ο Ιερέας μας παρακάλεσε να το ψάλλουμε λίγο ποιο αργά προκειμένου να προλάβει τα τυπικά του βήματος σε εκείνη τη χρονική στιγμή.
Τα παραπάνω «Πληρωθήτω» είναι γραμμένα σε σύντομο μέλος ,χρειαζόμασταν ένα σε αργοσύντομο μέλος.
Απευθύνθηκα στον κ. Β.Λιναρδάκη να μου γράψει σχετικά.
Ανταποκρίθηκε άμεσα και θερμά τον ευχαριστώ.
Επισυνάπτω το «Πληρωθήτω» σε αργοσύντομο μέλος
Δέν ξέρω τί παραπάνω πρέπει νά κάνει ὁ ἱερεάς σας, ἀπ᾿ ὅ,τι κάνουμε ἐμεῖς ἤ τόσοι ἄλλοι Ναοί καί ἐπί αἰῶνες οἱ Μονές καί ἰδιαίτερα στό Ἁγιώνυμον. Φανταστεῖτε τί κάνουν ἐκεῖνοι πού δέν τό λένε καθόλου. Ἀλλά αὐτό δέν μέ ἀπασχολεῖ. Ἄλλωστε τό εἶχες ξαναζητήσει.
Μέ ἀπασχολεῖ βέβαια τό γεγονός τῆς ἀργοσυντόμου συνθέσεως (οὐδαμῶς παραδεδομένης), ἀλλά κυρίως τό ποιός ἔδωσε αὐτό τό κείμενο στόν κ. Λιναρδάκη, προκειμένου νά προβεῖ στήν μελουργία;


 
Last edited:

vagelis

Antonia Xristoforaki Linardaki.
Δέν ξέρω τί παραπάνω πρέπει νά κάνει ὁ ἱερεάς σας, ἀπ᾿ ὅ,τι κάνουμε ἐμεῖς ἤ τόσοι ἄλλοι Ναοί καί ἐπί αἰῶνες οἱ Μονές καί ἰδιαίτερα στό Ἁγιώνυμον. Φανταστεῖτε τί κάνουν ἐκεῖνοι πού δέν τό λένε καθόλου. Ἀλλά αὐτό δέν μέ ἀπασχολεῖ. Ἄλλωστε τό εἶχες ξαναζητήσει.
Μέ ἀπασχολεῖ βέβαια τό γεγονός τῆς ἀργοσυντόμου συνθέσεως (οὐδαμῶς παραδεδομένης), ἀλλά κυρίως τό ποιός ἔδωσε αὐτό τό κείμενο στόν κ. Λιναρδάκη, προκειμένου νά προβεῖ στήν μελουργία;

Την προεκλογικη περιοδο των εκλογων του 2007 , γνωστη αοιδος ελεγε εν ειδη σλογκαν : ''Σταυρωστε με'' . Μηπως πρεπει να το πω και εγω (με αλλη βεβαια ενοια) ;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Την προεκλογικη περιοδο των εκλογων του 2007 , γνωστη αοιδος ελεγε εν ειδη σλογκαν : ''Σταυρωστε με'' . Μηπως πρεπει να το πω και εγω (με αλλη βεβαια ενοια) ;
Μέ ποιά ἔννοια δηλαδή;

Ἴσως δέν καταλάβατε καλά, ἀγαπημένε μας κυρ-Βαγγέλη! Δέν ἀφορᾶ ἐσᾶς!

Ἐσεῖς πολύ καλά κάνατε καί συγχαρητήρια. Παράκληση δεχτήκατε καί ὅπως πάντα τήν ἐκτελέσατε.

Ἐγώ ἀναφέρθηκα στήν ἐντολή καί παράλληλα στή χρησιμότητα τοῦ ἀργοσύντομου καί κυρίως στό κείμενο τοῦ ὕμνου, τά λόγια, πῶς τό λένε.


 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Την προεκλογικη περιοδο των εκλογων του 2007 , γνωστη αοιδος ελεγε εν ειδη σλογκαν : ''Σταυρωστε με'' . Μηπως πρεπει να το πω και εγω (με αλλη βεβαια ενοια) ;
Ως προς το κείμενο κυρίως (και όχι τόσο στο μουσικό ) νομίζω πως αναφέρεται ο Πατήρ Μάξιμος.
Και τούτο διότι μας γράφει το σωστό. Από την άποψη αυτή νομίζω πως θα πρέπει να το τροποποιήσεις, και εγώ να το γράψω κάποια στιγμή με τον Μελωδό.
Με την ευκαιρία και ένα ερώτημα. Έχω ακοϋσει να προτάσσονται, Θεός Κύριος και επέφανεν κλπ κλπ, καθώς και το Αμήν (γ΄) εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον, κάτι που δεν το βρήκα γραμμένο. Ποιό είναι το ορθόν ????
Όσον αφορά το σλογκαν σου : ''Σταυρωστε με'' (Κύριε Ελέησον μ΄φορές) :D, μην σε απασχολεί Ευάγγελε!!!!!!!, διότι εσύ το γράφεις, και φυσικά κανένας δεν το εννοει, ούτε και χαριεντιζόμενος!!!!!:D:D:D, εκτός και αν σκέφτεσαι να ''αυτοσταυρωθείς'' :D:D:D , πράγμα αδύνατον. ::confused::D:p:confused:
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Με την ευκαιρία και ένα ερώτημα. Έχω ακοϋσει να προτάσσονται, Θεός Κύριος και επέφανεν κλπ κλπ, καθώς και το Αμήν (γ΄) εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον, κάτι που δεν το βρήκα γραμμένο. Ποιό είναι το ορθόν ????
Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν.

Αὐτό κατά τήν λειτουργικήν πρᾶξιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετά τό Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως... καί ὄχι μετά τό Πάντοτε νῦν καὶ ἀεί... (βλ. Συλλειτουργικόν, σελ. 159 καί Φουντούλη, Θείαι Λειτουργίαι, σελ. 287).


 

vagelis

Antonia Xristoforaki Linardaki.
Πάτερ Μάξιμε!!!!!
Επισυνάπτω στο σωστό όπως πιό πάνω μουσικό κείμενο, διότι το προηγούμενο που είχα ανεβάσει δεν ήταν σωστό.
Ευχαριστώ Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασιλη
Μηπως αυτο που δωδηκε σε μενα ηταν το πρωτο κειμενο που ειχες ανεβασει ;
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Βασιλη
Μηπως αυτο που δωδηκε σε μενα ηταν το πρωτο κειμενο που ειχες ανεβασει ;
Όχι Ευάγγελε!!!!, ΄το βρήκα και δεν είναι από το δικό μου.
Τώρα γράψε μόνον τις νέες διαφορετικές γραμμές, στείλτω μου με μέιλ, θα το γράψω, θα σου το στείλω, θα το ελέγξεις, και θα αποφασίσεις, απλά εγώ σκέφθηκα να μην συνδράμω!!
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν.


Το οποίο είναι Κοινωνικόν...
Πώς προήλθε αυτή η καθιέρωσή του στο Άγιον Όρος και εκτός της ημέρας που προβλέπεται ως Κοινωνικόν; [Κυριακή των Βαϊων]
 

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
Κι εμείς στο ναό το λέμε. Πολύ ωραίος ύμνος, δένει άψογα με την περάτωση της θείας μετάληψης. Κρίμα που καταργήθηκε...:mad:
 
Top