Περί του Κοντακίου και Οίκου στη Διακαινήσιμο Εβδομάδα

#1
Στο τυπικό της Αποστολικής Διακονίας, μας δίνει ως Κοντάκιο, το μαρτυρικό του ήχου και το συναξάρι της ημέρας (το μαρτυρικό του ήχου ζητά το μηναίο 16 Απριλίου).
Το Σύστημα Τυπικού του π. Κων. Παπαγιάννη μας δίνει το κοντάκιο και τον οίκο του Πάσχα με το συναξάρι του μηναίου.
Ομοίως με τον π. Κων. Παπαγιάννη, ζητά και το τυπικό του Παναγόπουλου.
Ποιό θεωρείτε ως το πιό έγκυρο;
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Στο τυπικό της Αποστολικής Διακονίας, μας δίνει ως Κοντάκιο, το μαρτυρικό του ήχου και το συναξάρι της ημέρας (το μαρτυρικό του ήχου ζητά το μηναίο 16 Απριλίου).
Το Σύστημα Τυπικού του π. Κων. Παπαγιάννη μας δίνει το κοντάκιο και τον οίκο του Πάσχα με το συναξάρι του μηναίου.
Ομοίως με τον π. Κων. Παπαγιάννη, ζητά και το τυπικό του Παναγόπουλου.
Ποιό θεωρείτε ως το πιό έγκυρο;
Εννοεί το εξής:
ἀλλὰ ἀφ᾿ ϛ΄ ᾠδῆς τοῦ κανόνος μόνον τὸ κοντάκιον του Πάσχα καὶ τὸ συναξάριον τῆς 16ης ᾿Απριλίου.
Άλλωστε η ακολουθία του Μηναίου παραλείπεται.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Στο τυπικό της Αποστολικής Διακονίας, μας δίνει ως Κοντάκιο, το μαρτυρικό του ήχου και το συναξάρι της ημέρας (το μαρτυρικό του ήχου ζητά το μηναίο 16 Απριλίου).
Ἀγαπητέ Γιῶργο, δέν φανταζόμουν ὅτι ἀδυνατεῖς νά ἀναγνώσεις τά Δίπτυχα (καί συγχρόνως νά παραπληροφορεῖς)!


Το Σύστημα Τυπικού του π. Κων. Παπαγιάννη μας δίνει το κοντάκιο και τον οίκο του Πάσχα με το συναξάρι του μηναίου.
Ομοίως με τον π. Κων. Παπαγιάννη, ζητά και το τυπικό του Παναγόπουλου.
Ποιό θεωρείτε ως το πιό έγκυρο;
Τό ΣΤ ἔχει ὑποσημείωση (σ. 660 ὑπ. 1310) καί ἐξηγεῖ τήν πρόβλεψη καί τοῦ οἴκου.
Τό ΤΜΕ (σ. 373 § 4) εἶναι σαφές γιά τήν ἀνάγνωση μόνον τοῦ κοντακίου.
Τό αὐτό προβλέπει καί τό «Μικρόν Τυπικόν» ἐκδ. Ν. Παναγόπουλου (ποῦ εἶδες τό ὅμοιον μέ τό ΣΤ;) καί ἡ «Τυπική Διάταξις» τοῦ Ἀπ. Παπαχρήστου.


 
Top