Περί του Ασματικού ή Βυζαντινού Κοσμικού Τύπου των Ακολουθιών της Ημερονυκτίου Προσευχής, υπό Αρχιμ. Ευαγγέλου Αντωνιάδου

Έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Θεολογία, συγκεκριμένα στα τεύχη 1949 (4ο), 1950 (1ο-4ο), 1951 (3ο-4ο). Επισυνάπτονται και στο Ψ.
 

Attachments

 • 1949_4_5_antoniadis1.pdf
  4.4 MB · Views: 114
 • 1950_1_5_antoniadis2.pdf
  3.1 MB · Views: 65
 • 1950_2_3_antoniadis3.pdf
  4.3 MB · Views: 63
 • 1950_3_3_antoniadis4.pdf
  3.2 MB · Views: 62
 • 1950_4_3_antoniadis5.pdf
  3.1 MB · Views: 55
 • 1951_3_3_antoniadis6.pdf
  3.3 MB · Views: 56
 • 1951_4_3_antoniadis7.pdf
  2.2 MB · Views: 63
Top