Περί της πατρότητας των Χερουβικών του Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Από το Βουδούρη (τόμος 18, σελ. 201)

§107. Τά ἐπ ̓ ὀνόματι τοῦ πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ἐκτυπωθέντα εἰς διαφόρους μουσικάς συλλογάς Χερουβικά, δέν εἶναι ποιήματα τοῦ πρωτοψάλτου τούτου· ταῦτα ἀνήκουσιν εἰς Μανουήλ τόν πρωτοψάλτην, μετά τόν θάνατον τοῦ ὁποίου ἄλλοι τά οἰκειοποιήθησαν, χωρίς ποτέ νά εὑρεθῇ κανείς νά ἀποκαταστήσῃ εἰς τήν θέσιν της τήν ἀλήθειαν.
 

kostaeri

Μπουσδέκης Κώστας
#2
Για ποια σειρά μιλάμε, τη μεσαία? πάντως και σε σχέση με τα κοινωνικά του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν άλλη φιλοσοφία...
 
Top