Περί αναγνώσεως διπλών περικοπών αποστόλου και ευαγγελίου.

Rethymno force 33

Active member
Ποιές αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές διαβάζονται τις Κυριακές στο Άγιο Όρος?
Της σειράς και του αγίου? Του αγίου διαβάζεται μόνο εάν είναι εορτάσιμος ?
 

Rethymno force 33

Active member
Τις καθημερινές όμως διαβάζεται της σειράς και του αγίου ακόμα και αν αυτός είναι μη εορτάσιμος?
Τα μεθέορτα Σάββατα Δεσποτικής ή Θεομητ. εορτής καταλιμπάνεται το νεκρώσιμο και λέγεται της σειράς και του αγίου αν δεν κάνω λάθος?
 

Rethymno force 33

Active member
Της Κυριακής και του Αγίου, αν εορτάζεται εις ς΄ (αυτό έχει πολλές παραλλαγές και εξαιρέσεις).
Της Κυριακής και της Θεοτόκου, κατά τοπική παράδοση, σε ψιλή Κυριακή.
Εννοείται ότι υπάρχουν παραλλαγές σε κάθε αγιορείτικο τυπικό σχετικά με τον αν είναι εορτάσιμος ο άγιος ή όχι?
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
1) Τις καθημερινές όμως διαβάζεται της σειράς και του αγίου ακόμα και αν αυτός είναι μη εορτάσιμος?
2) Τα μεθέορτα Σάββατα Δεσποτικής ή Θεομητ. εορτής καταλιμπάνεται το νεκρώσιμο και λέγεται της σειράς και του αγίου αν δεν κάνω λάθος?


1) Κάποια ἀπὸ τὰ ἀναγνώσματα ἁγίων προορίζονταν γιὰ τοὺς ἑορτάζοντες ναούς των. Δὲν χρειάζεται νὰ ἐπαναλαμβάνονται στερεότυπα ἀναγνώσματα μὴ ἑορταζομένων ἁγίων.


2) Σύμφωνα μὲ τὰ Ἀπορούμενα τοῦ ΤΑΣ κεφ. ο', Ἀποστολοι καὶ Εὐαγγέλια α) τοῦ ἁγίου ἄν εἶναι εἰδικὸ ἤ ἑορταζόμενος, ἤ τῆς σειρᾶς καὶ β) νεκρώσιμα (στὸ τέλος τῶν βιβλίων τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου ὑπάρχουν 4 καὶ 5 νεκρώσιμες περικοπὲς ἀντίστοιχα).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τι αναφέρουν το ΤΓΡ και το ΤΑΣ σχετικά με τη διπλή ανάγνωση περικοπών ?

Δὲν ἔχω ἐντοπίσει πλήρη διάταξη γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις. Γιὰ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει νὰ ἀνατρέχετε στὸ ΤΑΣ, στὰ Ἀπορούμενά του ἤ στὸ ΤΓΡ ἤ νὰ ῥωτᾶτε μήπως γνωρίζουμε κάτι.
 

Rethymno force 33

Active member
2) Σύμφωνα μὲ τὰ Ἀπορούμενα τοῦ ΤΑΣ κεφ. ο', Ἀποστολοι καὶ Εὐαγγέλια α) τοῦ ἁγίου ἄν εἶναι εἰδικὸ ἤ ἑορταζόμενος, ἤ τῆς σειρᾶς καὶ β) νεκρώσιμα (στὸ τέλος τῶν βιβλίων τοῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου ὑπάρχουν 4 καὶ 5 νεκρώσιμες περικοπὲς ἀντίστοιχα).
Παρ' όλο δηλαδή που καταλιμπάνονται τα νεκρώσιμα σε Σάββατο Δεσποτικής / Θεομητορικής εορτής διαβάζονται νεκρώσιμες περικοπές?
 

Rethymno force 33

Active member
Δὲν ἔχω ἐντοπίσει πλήρη διάταξη γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις. Γιὰ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει νὰ ἀνατρέχετε στὸ ΤΑΣ, στὰ Ἀπορούμενά του ἤ στὸ ΤΓΡ ἤ νὰ ῥωτᾶτε μήπως γνωρίζουμε κάτι.
Εάν πέσει του Α. Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης ( 24 Νοεμβρίου), της Α. Βαρβάρας, ή του Α. Σάββα ημέρα Κυριακή θα διαβαστούν οι περικοπές τους?
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Παρ' όλο δηλαδή που καταλιμπάνονται τα νεκρώσιμα σε Σάββατο Δεσποτικής / Θεομητορικής εορτής διαβάζονται νεκρώσιμες περικοπές?

Ναί, τὸ δικαιοῦνται τὰ 550 δὶς τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας.


Εάν πέσει του Α. Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης ( 24 Νοεμβρίου), της Α. Βαρβάρας, ή του Α. Σάββα ημέρα Κυριακή θα διαβαστούν οι περικοπές τους?

Ναί.
 

Rethymno force 33

Active member
Ναί, τὸ δικαιοῦνται τὰ 550 δὶς τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας.
Ναί.
Και άλλη μία ερώτηση:
Τα αρχαία και τα αγιορείτικα τυπικά τι προβλέπουν στη περίπτωση που συμπέσει η εορτή της Αγίας Αικατερίνης και η απόδοση των Εισοδίων ημέρα Κυριακή. Θα διαβαστούν 3 αναγνώσματα?? Έχει ενδιαφέρον.
 
Last edited:

Rethymno force 33

Active member
Υπάρχουν περιπτώσεις που διαβάζονται 3 αποστολικά και 3 ευαγγελικά αναγνώσματα?
 
Από τα Αγιορείτικα Τυπικά του 19ου-20ου αιώνα νομίζω ότι προβλέπονται μέχρι δύο (με κάθε επιφύλαξη).

Δεν γνωρίζω αν «τριπλανάγνωση» προβλέπει το ΤΑΣ ή άλλα αρχαία Τυπικά.

Πάντως το Ρωσσικό Τυπικό (παραλλαγή του ΤΑΣ) προβλέπει σε ελάχιστες περιπτώσεις που συμψάλλονται 3 ακολουθίες (πχ δύο εορταζόμενοι Άγιοι και Κυριακή) ανάγνωση τριών αναγνωσμάτων. ΠΧ:
α. 1η Ιανουαρίου: Апостол и Евангелие– Недели пред Богоявлением, праздника и святителя (под зачало).(Κυριακής πρό Φώτων-Εορτής –Αγίου).
β. Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου: Апостол и Евангелие – Недели по Воздвижении, дня (под зачало) и великомученицы. (Κυριακής μετά την Ύψωσιν-Κυριακής της σειράς του Ματθαίου-Μεγαλομάρτυρος).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Χφ. Σινὰ 150 κανονάριο ι'-ια' αἰ.
 

Attachments

  • Pages from DMITRIEVSKIJ I +153.pdf
    182.3 KB · Views: 29

DimitrisF

~ ~ ~ + ~ ~ ~
α) Είναι δυνατόν να υπάρξει διπλή ανάγνωση ευαγγελίου, της οποίας έχει προηγηθεί μονή του αποστόλου;
β) Σε Δεσποτικές-Θεομητορικές εορτές χωρεί διπλός απόστολος/ευαγγέλιο;
 
Top