Πεντηκοστός Ψαλμός Κ. Τασόπουλος/π. Κυριακόπουλος σε Λέγετο

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
Από παλαιότερη δημοσίευση, στο sub σχετικά με τον αείμνηστο Κων/νο Τασόπουλο, ανεβάζω απόσπασμα με τον αείμνηστο να ψάλλει, μαζί με τον π. Χρήστο Κυριακόπουλο, Πεντηκοστό Ψαλμό σε Λέγετο.
 

Attachments

  • 03 Ν_ Ψαλμός & Πεντηκοστάριον, Λέγετος.mp3
    15 MB · Views: 90
Top