Πεντηκοστός Ψαλμός Δ. Βαζά σε "Σπάθιον μέλος"

georgiosben

Γιώργος Μπενέτσης
Από ηχογράφησει που είχα κάνει στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού που ψάλλει ο Δημήτριος Βαζάς το 2005 (στις Ερυθρές Ευβοίας νομίζω) ο Ν' ψαλμός σε σπάθιον μέλος.
 

Attachments

  • Ν' Ψαλμός Δ.Βαζάς Ηχος πλ α΄.mp3
    7.3 MB · Views: 132
Top