Πεντηκοστάριον Βενετίας προ Βαρθολομαίου

1846 ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΚΥ

Από Google Books.

Η έκδοση αυτή χρονολογικά είναι παράλληλη Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού (μετά το 1836)*. Ωστόσο, τυγχάνει επιστασίας όχι από το Βαρθολομαίο, αλλά από τον Πολυχρόνιο Φιλιππίδη. Στην εισαγωγή του βιβλίου υπάρχει πίνακας για διόρθωση τυπογραφικών παροραμάτων ή άλλων λαθών από προηγούμενες εκδόσεις του Γλυκύ. Ίσως, κατά τη γνώμη μου, διακρίνεται και μία τελευταία - απεγνωσμένη προσπάθεια για διάσωση του τυπογραφικού οίκου του Γλυκύ, που φαίνεται να παραγκωνίζεται από τα τυπογραφεία Φοίνικος και Αγίου Γεωργίου, καθώς αυτά εκδίδουν πλέον τις «καινούριες», επιμελημένες από τον Βαρθολομαίο, εκδόσεις.


*Δε νομίζω ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί καινούριο θέμα, για αυτό και το ανέβασα σε αυτό το υπάρχον, καθώς η μικρή διόρθωση παροραμάτων δεν κάνει την έκδοση ξεχωριστή. Εξακολουθεί να είναι μία έκδοση του Γλυκύ, ουσιαστικά (όχι χρονολογικά) προ Βαρθολομαίου.
 

Attachments

  • Pentekostarion_Ven_1846.zip
    22.7 MB · Views: 120
Top