Πεντηκοστάρια Χριστουγέννων

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#1
Από ζωντανή παλαιά ηχογράφηση, ένα ελάχιστο τμήμα μόλις λίγων λεπτών με τα τροπάρια που ψάλλονται μετά το εωθινό ευαγγέλιο και τον Ν' (πεντηκοστό) ψαλμό, τα λεγόμενα και ως πεντηκοστάρια.
 

Attachments

Last edited:
Top