Πεντηκοστάρια Τριωδίου, Ε. Φαρλέκα, ήχος πλ. δ΄

Το αυτόν, καλλωπισμένο με λίγο χρωματάκι και απο εμένα εδώ

Μια σημείωση: ο σωστός στίχος είναι "Ελέησόν με". Το παρατήρησα και γω πολύ μετά και δεν έχω επέμβει στο κείμενο, κυρίως γιατί θαυμάζω την εξαιρετική τοποθέτηση της τρίφωνης ανάβασης, καταδεικνυούσης τον τρόπο ψαλμώδησης του στίχου!
 
Top