Πατριαρχική και Συνοδική επιστολή του ετ. 1654-1655

Shota

Παλαιό Μέλος
Στάλθηκε σαν απάντηση στον πατρ. Μόσχας Νίκωνα. Το αρχικό μέρος είναι η αναλυτική ερμηνεία της Θ. Λειτουργίας, μετά ακολουθούν αποκρίσεις για αλλα ζητήματα. Η γραφή είναι του του Μελετίου Συρίγου.
 

Attachments

  • paisius.pdf
    2.6 MB · Views: 57
  • paisius0.pdf
    2.4 MB · Views: 41
Last edited:
Top