Πασαπνοάρια

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#1
Κυριακή 2-2-2014
Ήχος Βαρύς
Ι.Ν.Αγ.Κωνταντίνου και Ελένης Βόλου
Πασαπνοάρια Βαρέως ήχου
Όρθρος Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου
Ψάλλουν: Χατζηγεωργίου Δημήτριος
Χατζηγεωργίου Σπυρίδων
 

Attachments

Top