Πασαπνοάρια Ιακώβου (Συλλογή Πρωγάκη)

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
#2
Από τον β' τόμο της Μουσικής Συλλογής του Γεωργίου Πρωγάκη (Εκδόσεις Πολυχρονάκη)
 

Attachments

#5
Για όποιον ενδιαφέρεται, τα Αργά Πασαπνοάρια Ιακώβου Πρωτοψάλτου της Μ. Συλλογής Πρωγάκη (από τη δημοσίευση του stapaman) σε Α4, τεντωμένα, ισιωμένα και με αριθμημένες κεφαλίδες.
 

Attachments

Top