Παρλιάρος Γεώργιος

Χρύσανθος80

Παλαιό Μέλος
Δύο ηχογραφήσεις απο τον Ι.Ν.Αγ.Βασιλείου Βόλου όπου ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Παρλιάρος 
Top