Παρθένιος Ορφίδης ο Μετεωρίτης (τέλη ΙΗ’ αι.-αρχές ΙΘ’ αι.)

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#1
Ας ανέβουν συγκεντρωμένα πλέον εδώ συνθέσεις του σημαντικού αυτού μελοποιού. Επίκειται και μία έκδοση. Οποίος γνωρίζει σχετικά ας ενημερώσει.
 

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#3
Οι συνθέσεις του Παρθενίου έχουν εξηγηθεί ήδη όλες από εμένα και, πρώτα ο Θεός, θα εκδοθούν ελπίζω σύντομα.
Περιμένουμε Γιάννη πως και πως :)
 
Top