Παρήλθεν η σκιά του νόμου, Μέλος Θεοδώρου Φωκαέως

Top