Παράκληση στη λειτουργία

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Εδώ στα εξωτερικά....
Βασικά τη Μεγάλη Θα ήθελα μιας και θα τη λέω τα απογευματα της Κυριακής...
Μπράβο σας πού τελεῖτε Παράκληση καί τά ἀπογεύματα τῆς Κυριακῆς. Ὑπάρχει τέτοια δυνατότητα; Ὑπάρχει κόσμος πού εἶναι κοντά καί μπορεῖ νά ξαναέρθει τό ἀπόγευμα;
Γνωρίζω ὅτι παλαιά σέ Ναούς τοῦ Κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, πού δέν ἔχουν ἐνορῖτες, ὑπάρχουν μόνον γραφεῖα καί καταστήματα, καί οἱ ἐκκλησιαζόμενοι πηγαίνουν ἀπό μακρυά, ἔψαλλαν τήν Παράκληση στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας. Δέν ξέρω τώρα ἄν γίνεται αὐτό σέ κάποιους Ναούς.
Τάξη Παρακλήσεως ἐντός τῆς θ. Λειτουργίας ὑπάρχει καταγεγραμένη στό «῾Αγιορειτικόν Τυπικόν τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Ακολουθίας», ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΡΥΑΙ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, ΑΘΗΝΑ 1995, σελ. 37-38.
Τήν παραθέτω (μέ μικρή προσαρμογή γιά τήν Μεγάλη Παράκληση), μέ τήν παράκληση νά μᾶς ἐνημερώσουν ὅσοι γνωρίζουν κάτι περί αὐτοῦ, ἰδίως οἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

ΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Μετά τό «Πρόσχωμεν· τά ἅγια τοῖς ἁγίοις» καί τό «Εἷς ῞Αγιος, εἷς Κύριος...» εὐθύς τό «Κύριε εἰσάκουσον...» καί τά λοιπά τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως ἕως καί τῆς ς΄ ᾠδῆς (ἄνευ αἰτήσεων), τό κοινωνικόν καί ὁ ῾Ιερεύς «Μετά φόβου...». Κοινωνικόν, «Σῶσον ὁ Θεός...», «Εἴδομεν τό φῶς...», «Πάντοτε...», «Πληρωθήτω...», «Ὀρθοί...» κ.λ.π.».
Μετά τήν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, συνεχίζεται ἡ Παράκλησις ἀπό τοῦ «Προστασία τῶν χριστιανῶν...», Εὐαγγέλιον καί τά λοιπά (ὅπως εἰς τό ῾Ωρολόγιον), ἕως τῶν κατανυκτικῶν τροπαρίων καί τῆς ἐκτενοῦς δεήσεως ὑπό τοῦ ῾Ιερέως.
᾿Ακολούθως ψάλλεται τό «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου» καί γίνεται ἡ ᾿Απόλυσις τῆς Λειτουργίας, ὡς συνήθως.
Πρό τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν...» ψάλλονται τά «᾿Απόστολοι ἐκ περάτων»
῾Ο ῾Ιερεύς «Δι᾿ εὐχῶν» καί διανέμει τό ἀντίδωρον.
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#2

ΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ, για τις χρήσιμες οδηγίες.

Βεβαίως, κάλιστα μπορούσε να ολοκληρωθή η Θ. Λειτουργία με το "Δι' ευχών", και να αρχίση ο ιερεύς την Παράκληση με το "Ευλογητός", έτσι δεν είναι;

Απόστολος
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ, για τις χρήσιμες οδηγίες.
Βεβαίως, κάλιστα μπορούσε να ολοκληρωθή η Θ. Λειτουργία με το "Δι' ευχών", και να αρχίση ο ιερεύς την Παράκληση με το "Ευλογητός", έτσι δεν είναι;
Ἀγαπητέ μου κ. Ἀπόστολε,
Δέν εἶναι δική μου διάταξη αὐτή. Εἶναι ἀπό τίς περίεργες ἀλλά ὑπαρκτές (ὑπάρχουν καί ἄλλες παρόμοιες) ἁγιορείτικες ἐπεμβάσεις ἄλλων ἀκολουθιῶν ἐντός τῆς θ. λειτουργίας. Διαβάστε κι ἐδῶ τί ἔκανε καί ὁ π. Παΐσιος.
Δέν ξέρω τί διάταξη ἀκολουθοῦσαν στήν Ἀθήνα ὅπως ἔγραψα. Πίστευω ὅμως κάτι παρόμοιο γιά ἐξοικονόμηση χρόνου.
Ἄν αὐτό τό παράτυπο γίνει γιά λόγους ἀνάγκης (ὅπως ἔγραψα), γιατί νά μήν γίνει καί ἔτσι.
Ἐγώ τά ἔγραψα αὐτά γιά προβληματισμό καί ἐξεύρεση λύσεων σέ εἰδικές περιπτώσεις, ὅπως συμβαίνει στίς Κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐσεῖς ἀνήκετε σ᾿ αὐτές. Γιατί δέν μᾶς λέτε τί γίνετε; Μήπως δέν γίνεται καθόλου Παράκληση; Ἄν εἶναι νά μή γίνεται καθόλου ἄς γίνεται καί ἔτσι. Ἀπό τόν Βασίλη φαίνεται νά γίνεται στό Λονδῖνο, γι᾿ αὐτό ἔγραψα Μπράβο! Θά μᾶς ἐνημερώσει κι αὐτός.
Ἐγώ σέ παλαιό μου ταξίδι στήν Ἀμερική εἶδα μέ τά μάτια μου καί ἄκουσα μέ τ᾿ αὐτιά μου τόν ἱερέα σέ κυριακάτικη λειτουργία ἐκτός δεκαπενταυγούστου νά κάνει πρό τῆς ἀπολύσεως μιά (ψευτο)παράκληση, γιατί τό ἤθελε μιά οἰκογένεια.
Ἐνημερώστε μας... Δέν εἶναι κακό...
Οὕτε εἴμαστε ἡ ἱερά ἐξέταση... οὔτε ἱεροδικεῖο... Συζητήσεις κάνουμε.
Ὅλα ἀπό καλή προαίρεση γίνονται...
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#4
....στίς Κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐσεῖς ἀνήκετε σ᾿ αὐτές. Γιατί δέν μᾶς λέτε τί γίνετε; Μήπως δέν γίνεται καθόλου Παράκληση; Ἄν εἶναι νά μή γίνεται καθόλου ἄς γίνεται καί ἔτσι. Ἀπό τόν Βασίλη φαίνεται νά γίνεται στό Λονδῖνο, γι᾿ αὐτό ἔγραψα Μπράβο! Θά μᾶς ἐνημερώσει κι αὐτός.
Ἐγώ σέ παλαιό μου ταξίδι στήν Ἀμερική εἶδα μέ τά μάτια μου καί ἄκουσα μέ τ᾿ αὐτιά μου τόν ἱερέα σέ κυριακάτικη λειτουργία ἐκτός δεκαπενταυγούστου νά κάνει πρό τῆς ἀπολύσεως μιά (ψευτο)παράκληση, γιατί τό ἤθελε μιά οἰκογένεια.
Ἐνημερώστε μας... Δέν εἶναι κακό...
Οὕτε εἴμαστε ἡ ἱερά ἐξέταση... οὔτε ἱεροδικεῖο... Συζητήσεις κάνουμε.
Ὅλα ἀπό καλή προαίρεση γίνονται...
Σεβαστέ μου Πατήρ Μάξιμε,

Σχετικά με το τι έχουν δει τα ΔΙΚΑ μου μάτια εδώ στην Αμερική, είναι θαύμα που δεν είμαι τώρα τυφλός!! Όχι μόνο επειδή είμαι στο Αναλόγιο από 5 χρονόν, αλλά επειδή ο πατέρας μου είναι ιερέας και είχα πάμπολλες ευκαιρίες να δω και άλλα.... τυπικά. Ο πατέρας μου, μαθητής του Πρίγγου στην γενέτειρά του την Θεσσαλονίκη για ένα διάστημα όταν ήταν μικρός, είναι από τους λίγους που, πραγματικά, αισθάνονται την ιεροσύνη τους. Είναι πολύ τυπικός και δεν κάνει του κεφαλιού του. Και το λέω αυτό όχι επειδή είναι πατέρας μου, αλλά επειδή (όπως είπε και ο αείμνηστος Στανίτσας μια φορά σε έναν αρχιερέα) έχω ξελειτουργήσει παπάδες και δεσποτάδες ων ουκ έστιν αριθμός.

Λοιπόν: σχετικά με τον Δεκαπενταύγουστο, εγώ θυμάμαι μικρός ότι ο πατέρας μου έκανε ΚΑΘΕ βράδυ Παράκληση (εκτός, βέβαια, από τα Σάββατα και τον εσπερινό της Μεταμορφώσεως). Τις Κυριακές, επειδή εδώ είναι Αμερική και αλλοίμονό σου εάν αναγκάσεις τον λαό να ξαναέλθη στην εκκλησία για δεύτερη φορά (μπας και χάσουν κανένα ηλιοβασίλεμα), αμέσως μετά το "Δι' ευχών", έβαλε "Ευλογητός" και τελούσε την Παράκληση (πάντοτε την Μικρή τις Κυριακές επειδή ήταν 5 λεπτά μικρότερη... έτσι για να μην φωνάζει ο κόσμος).

Την σήμερον ημέρα, ΛΙΓΕΣ είναι οι ενορίες που ακολουθούν αυτό το (σωστό) τυπικό των καθημερινών παρακλήσεων. Π.Χ. Εμείς στον δικό μας τον ναό, ο ιερέας μας θα κάνει Παράκληση την Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Την πρώτη του μηνός (Παρασκευή) θα τελέσει Θ. Λειτουργία και μετά θα ψάλλη την Παράκληση. Την δεύτερη εβδομάδα επειδή πεύτει της Μεταμορφώσεως την Τετάρτη, ΔΕΝ θα γίνει Παράκληση μετά την Λειτουργία (πολύ πάει για καθημερινή...). Καθόλου Σάββατα και καθόλου Κυριακή. Οπότε, σύνολο, θα τελεσθούν πέντε (5) Παρακλήσεις φέτος, ενώ πρέπει κανονικά να είναι δέκα (10).

Από Μεγάλη Παράκληση, ξέχασέ το. Μόνον την Μικρή, διότι δεν γνωρίζουν οι πιο πολλοί ιερείς την Μεγάλη. Όμως, πάντοτε δίνουν την πρόφαση ότι, "Μα ο κοσμος ΔΕΝ την ξεύρη την Μεγάλη...") Εγώ θα ήθελα να ξεύρω τι ακριβώς τους μαθαίνουν στην Σχολή!!

Εδώ στην Αμερική γίνετε το φημισμένο το "μπάτε σκύλοι". Ο καθένας κάνει ότι θέλει, και μετά σου κάνει κύρηγμα για την ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Εκκλησία μας!!

Είναι πολλά άλλα που μπορώ να πω.

Απόστολος
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Σεβαστέ μου Πατήρ Μάξιμε,...
Ἀγαπητέ μου κ. Ἀπόστολε,
Μήν ἀγχώνεστε. Ὅλα καλά. Οἱ ἀνάγκες καί ἡ ποιμαντική διάκριση τῶν ἱερέων τά ρυθμίζουν ἀναλόγως τῶν προβλημάτων καί τῶν είδικῶν περιστάσεων.

Νά συμπληρώσω καί κάτι ἄλλο, μιλώντας ἀπό θέσεως λαϊκοῦ.
Προτιμῶ, ἐτοιμαζόμενος νά μεταλάβω νά ἀκούω τήν παράκληση τῆς Παναγίας, παρά ΚΗΡΥΓΜΑ τήν ὥρα τοῦ κοινωνικοῦ.

Καλό Δεκαπενταύγουστο !
 
#6
Δέν ξέρω τί διάταξη ἀκολουθοῦσαν στήν Ἀθήνα ὅπως ἔγραψα. Πίστευω ὅμως κάτι παρόμοιο γιά ἐξοικονόμηση χρόνου.
Ἄν αὐτό τό παράτυπο γίνει γιά λόγους ἀνάγκης (ὅπως ἔγραψα), γιατί νά μήν γίνει καί ἔτσι.
Ἐγώ τά ἔγραψα αὐτά γιά προβληματισμό καί ἐξεύρεση λύσεων σέ εἰδικές περιπτώσεις, ὅπως συμβαίνει στίς Κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Την Κυριακή 20 Ιουλίου, επέτειο της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο, το Εορτολόγιον (διάταξις τυπικού) της Εκκλησίας της Κύπρου όριζε όπως μετά την απόλυση της Λειτουργίας τελεστεί παράκληση για λόγους που φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα. Δεν ξέρω με ποια φιλοσοφία έγινε η συγκεκριμένη διάταξη, εάν στηρίζεται τελοσπάντων σε κάποια φιλοσοφία, ή απλά κάποιος κάθισε κι έκοψε κι έραψε στα μέτρα που ήθελε. Η συγκεκριμένη μίνι-παράκληση έγινε σε όλους τους ναούς και αν κρίνω από το "δικό μου" ναό σε κάποιους προκάλεσε αντιδράσεις και ως προς τη θέση της (στο τέλος της λειτουργίας εν μέσω θέρους - ξέρετε τι θα πει κυπριακό θέρος = Σαχάρα:D) και ως προς τη δομή της. Γνωρίζει κάποιος εάν υπάρχει κάτι που να δικαιολογεί τη δομή αυτής της μίνι-παράκλησης; Πατέρα Μάξιμε γνωρίζετε να υπάρχει κάτι ανάλογο στο Άγιον Όρος ή οπουδήποτε αλλού;
 

Attachments

Bασίλης

Παλαιό Μέλος
#7
Ἀγαπητέ μου κ. Ἀπόστολε,
Δέν εἶναι δική μου διάταξη αὐτή. Εἶναι ἀπό τίς περίεργες ἀλλά ὑπαρκτές (ὑπάρχουν καί ἄλλες παρόμοιες) ἁγιορείτικες ἐπεμβάσεις ἄλλων ἀκολουθιῶν ἐντός τῆς θ. λειτουργίας. Διαβάστε κι ἐδῶ τί ἔκανε καί ὁ π. Παΐσιος.
Δέν ξέρω τί διάταξη ἀκολουθοῦσαν στήν Ἀθήνα ὅπως ἔγραψα. Πίστευω ὅμως κάτι παρόμοιο γιά ἐξοικονόμηση χρόνου.
Ἄν αὐτό τό παράτυπο γίνει γιά λόγους ἀνάγκης (ὅπως ἔγραψα), γιατί νά μήν γίνει καί ἔτσι.
Ἐγώ τά ἔγραψα αὐτά γιά προβληματισμό καί ἐξεύρεση λύσεων σέ εἰδικές περιπτώσεις, ὅπως συμβαίνει στίς Κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐσεῖς ἀνήκετε σ᾿ αὐτές. Γιατί δέν μᾶς λέτε τί γίνετε; Μήπως δέν γίνεται καθόλου Παράκληση; Ἄν εἶναι νά μή γίνεται καθόλου ἄς γίνεται καί ἔτσι. Ἀπό τόν Βασίλη φαίνεται νά γίνεται στό Λονδῖνο, γι᾿ αὐτό ἔγραψα Μπράβο! Θά μᾶς ἐνημερώσει κι αὐτός.
Ἐγώ σέ παλαιό μου ταξίδι στήν Ἀμερική εἶδα μέ τά μάτια μου καί ἄκουσα μέ τ᾿ αὐτιά μου τόν ἱερέα σέ κυριακάτικη λειτουργία ἐκτός δεκαπενταυγούστου νά κάνει πρό τῆς ἀπολύσεως μιά (ψευτο)παράκληση, γιατί τό ἤθελε μιά οἰκογένεια.
Ἐνημερώστε μας... Δέν εἶναι κακό...
Οὕτε εἴμαστε ἡ ἱερά ἐξέταση... οὔτε ἱεροδικεῖο... Συζητήσεις κάνουμε.
Ὅλα ἀπό καλή προαίρεση γίνονται...

Στο Λονδίνο γίνονται Παρακήσεις 15Αυγούστου κανονικά το απόγευμα. Παραδείγματα έχω από ( Αγ Νεκτάριο Battersee, Αγ. Αντώνιο Ιslington, Αγ. Ιωάννη Ηαrringey) ναούς στους οποίους έχω ψάλλει... και ο λόγος είναι ότι οι ηλικιωμένες κυρίες που προσέρχονται σε τεέτοιες ακολουθίες δεν θα επέτρεπαν να μην τελεστούν αφού τις έχουν μάθει απο τα χωριά τους στη Κύπρο πριν μεταναστέψουν...

Τώρα σε θέματα Τυπικού η κατάσταση είναι δραματική!!!!! Από που να αρχίσεις και που να τελειώσεις!!!

Γινονται και κάτι περίεργα που έιμαι έτοιμος να τα θάψω αλλά κρατιέμαι γιατι στο παρελθόν έθαψα Το Στερεώσαι που έλεγε ένας 80χρονος παππόυς στο τέλος της λειτουργιας και ο Βιολάκης με επανέφερε στη Τάξη... Ασ πούμε κανουμε αρτοκλα΄σια με Λιτανεία στο τέλος της Λειτουργίας και μετά οι εικόνες οριζοντιώνονται για να περάσει ο κόσμος από κάτω!!!! Τι να πώ!

Πάντως στον Αγ Αντώνιο που ψάλλω τώρα λόγω πατρός Εφραιμ Lash Τυπικό παίζει σε πολύ υψηλά επίπεδα!! Υψηλότερα των περισσότερων Αθηναικών!! Ναι ναι δεν υπερβάλλω! Αλλά και αυτό επιτυγχάνεται με πολύ κόπο γιατί δύσκολα αλλάζεις την καθεστυκυία τάξη!

Αυτά! Σας κάλυψα αν όχι ρωτήστε
 
Top