Παπαδική: Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Διάβασα ἐδῶ τά ἐξῆς:

Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως, «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν », ἐψάλλετο στή Θεία Λειτουργία πρό τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Κατά τό παράδειγμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας ὅλες οἱ Εκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς κατά τόν ΣΤ΄ αἰώνα μ.Χ. ἔψαλαν στή Λειτουργία τό «Πιστεύω», μέ προτροπή τοῦ ἐπί τοῦ αὐτοκράτορος Ἀναστασίου (+ 515 μ.Χ.) Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου. Μελισμένο, κατά τό ἀρχαῖο μέλος, εὑρίσκεται σέ κάποια μεγάλη Παπαδική, διατηρούμενη στή βιβλιοθήκη τοῦ Μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου στό Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως.

Γνωρίζει κανείς σέ ποιά Παπαδική ὑπάρχει;


 

Firfiris

Κωστόπουλος Ευθύμιος
#2
π. Μάξιμος;22153 said:
Διάβασα ἐδῶ τά ἐξῆς:

Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως, «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν », ἐψάλλετο στή Θεία Λειτουργία πρό τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Κατά τό παράδειγμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας ὅλες οἱ Εκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς κατά τόν ΣΤ΄ αἰώνα μ.Χ. ἔψαλαν στή Λειτουργία τό «Πιστεύω», μέ προτροπή τοῦ ἐπί τοῦ αὐτοκράτορος Ἀναστασίου (+ 515 μ.Χ.) Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου. Μελισμένο, κατά τό ἀρχαῖο μέλος, εὑρίσκεται σέ κάποια μεγάλη Παπαδική, διατηρούμενη στή βιβλιοθήκη τοῦ Μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου στό Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως.

Γνωρίζει κανείς σέ ποιά Παπαδική ὑπάρχει;
Έφτασε!

Κώδικας: Ανθολογία της Παπαδικής, Βιβλιοθήκη Οικουμενικού Πατριαρχείου, τμήμα Κωνσταντίνου Ανανιάδου, χειρόγραφο 6.

Γραφέας: Κοσμάς Μακεδών ο εκ της Μονής των Ιβήρων, έτος 1680.

Μέλος: Μανουήλ του Γαζή και λαμπαδαρίου, ήχος δ΄

Φύλλα: 68v-69r
 

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#4
Μέλος: Μανουήλ του Γαζή και λαμπαδαρίου, ήχος δ΄
Δημοσιευμένο "κατά την ερμηνείαν του κ.Μάρκου Βασιλείου" στο περ "Μουσική" 1 (1912) 292-93΄ ακολουθεί αυτόθι, σελ 295-97, "Ρυθμική αποκατάστασις και μεταγραφή [σε ευρωπαϊκή σημειογραφία] υπό Γ.Παχτίκου"(πρβλ τα σχόλια της σελ 303 του περιοδικού)

Τα στοιχεία από το βιβλίο του κ. Μ.Χατζηγιακουμή, ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (1453-1832)
Ελπίζω να βοήθησα.
 
Last edited:

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#5
Σε πολλές Παπαδικές (και άλλα χφφ) υπάρχει, όχι σε μία, ολόκληρο ή τμήματά του, σε κάποιες περιπτώσεις δίχορο.

Βλ. πολλά περί του θέματος της ψαλμώδησής του στο ημέτερον
Η ΑΝΘΗΣΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (1566-1669), σσ. 360-362 και σε άλλα σημεία του βιβλίου.
Ε.Γ.
 
Last edited:

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#6

Attachments

Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7


«Ὁ διάκονος· Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους. Καὶ πάντες ἀλλήλους ἀσπάζονται. Ὁ διάκονος· Τὰς θύρας, τὰς θύρας. Καὶ κατακλείονται αἱ θύραι. Ὁ διάκονος· Πρόσ(σ)χωμεν· καὶ τὸ σύμβολον ψάλλομεν. Καὶ τοῦ ἀρχιδιακόνου ἀρχομένου, πάντες τὸ σύμβολον ψάλλουσι» (χαμένος τώρα κώδιξ διακόνου Σμύρνης Ἰσιδώρου Πυρομάλη Θ. λειτουργία Μ. Βασιλείου ι' αἰ. στὸ εὐχολόγιον J. Goar ἔκδ. α' 1647 ἔκδ. β' 1730 σ. 155). «...ψάλλει τὸ ἱερατεῖον μετὰ τοῦ λαοῦ τὸ Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν» (κώδιξ Βρεττανικοῦ Μουσείου Add. 34060 Διάταξη ἀρχιερατικῆς λειτουργίας ιβ' αἰ. ἔκδ. Orientalia Christiana Periodica 45 (1979) σ. 298). Ὁμοίως Γ. Παπαδοπούλου Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ' ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς σσ. 120-121.
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#8
Η χαρακτηριστική φράση "καὶ τὸ Σύμβολο ψάλλομεν" υπάρχει και σε κάποιο Τυπικό που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Και ο Τρεμπέλας λέει κάποια πραγματα για παρόμοιες παλαιές μαρτυρίες.
Ένα απόσπασμα περί του θέματος, από το παραπάνω μνημονευθέν βιβλίο μου επισυνάπτεται.
Ε.Γ.
 

Attachments

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#9
Διάβασα ἐδῶ τά ἐξῆς:

Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως, «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν », ἐψάλλετο στή Θεία Λειτουργία πρό τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Κατά τό παράδειγμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας ὅλες οἱ Εκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς κατά τόν ΣΤ΄ αἰώνα μ.Χ. ἔψαλαν στή Λειτουργία τό «Πιστεύω», μέ προτροπή τοῦ ἐπί τοῦ αὐτοκράτορος Ἀναστασίου (+ 515 μ.Χ.) Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου. Μελισμένο, κατά τό ἀρχαῖο μέλος, εὑρίσκεται σέ κάποια μεγάλη Παπαδική, διατηρούμενη στή βιβλιοθήκη τοῦ Μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου στό Φανάρι Κωνσταντινουπόλεως.

[/SIZE][/FONT]
πάτερ Μάξιμε ευλογείτε. Γνωρίζουμε ποιος έχει γράψει αυτά τα κείμενα;
Ε.Γ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
πάτερ Μάξιμε ευλογείτε. Γνωρίζουμε ποιος έχει γράψει αυτά τα κείμενα;
Ε.Γ.
Ἀναγράφεται:
Ἐπισκόπου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΩΔΟΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ιθ΄ ΑΙΩΝΑ
http://www.apostoliki-diakonia.gr/byzantine_music/History_Art.asp
http://www.apostoliki-diakonia.gr/byzantine_music/ymnografoi/ymnografoi.asp?main=index.htm
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#11


«Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν...Ὁμολογοῦμεν...Προσδοκῶμεν...» (ὅρος β' οἰκουμενικῆς συνόδου) ὁμολογεῖ ἡ ἐκκλησία στὸ μυστήριο τῆς συνάξεως-λειτουργίας-κοινωνίας. «Στὴ θεία λειτουργία βγαίνομε ἀπὸ τὸ ἄτομό μας καὶ ἐρχόμαστε ἱεραρχικὰ συντεταγμένοι σὲ σῶμα Χριστοῦ»(Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. Δ' σ. 159) προσφέροντας «τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν» καὶ τὴν Κυριακὴ προσευχὴ σὲ πληθυντικὸ ἀριθμό.
 
#12
Από το βιβλίο του Εμμ. Γιαννόπουλου : Η ψαλτική τέχνη. Λόγος και μέλος στη λατρεία της ορθόδοξης εκκλησίας επισυνάπτω μία σελίδα με μελοποίηση του Συμβόλου της Πίστεως σε παλαιά γραφή από το 1770 και πληροφορίες προέλευσης. Οι ευχαριστίες ανήκουν στο Μανώλη Γιαννόπουλο.
Ιδού και σε καλύτερη ποιότητα οι τρεις επίμαχες σελίδες. Ολόκληρο το Σύμβολον, και ακολούθως η μελοποίηση του Μανουήλ Αγαλλιανού Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα...
Ε.Γ.
 

Attachments

#13
Emmanouil Giannopoulos πώς μπορώ να προμηθευτώ το βιβλίο σας;;;
Υπάρχει κάποιος τρόπος;

Ευχαριστώ
 
#14
Emmanouil Giannopoulos πώς μπορώ να προμηθευτώ το βιβλίο σας;;;
Υπάρχει κάποιος τρόπος;

Ευχαριστώ
Αν και το ανώνυμο του μηνύματος δεν με ενθουσιάζει,
δοκιμάστε εδώ
http://www.universitystudiopress.gr/detailsearch.asp
Σε 1-1,5 μήνα θα κυκλοφορήσει σε β' έκδοση. Καλύτερα λίγη υπομονή, θα αξίζει.
Καλά Χριστούγεννα
Ε.Γ.
 
#15
Ευχαριστούμε πολύ!!! Θα περιμένουμε, και όχι ανώνυμα αλλά επώνυμα:wink:
Πράγματι κι εμένα αυτή η ανωνυμία δεν με αναπαύει πάντοτε. Όχι ότι δεν την θεωρώ σωστή επιλογή του μέλους, αλλά θα θελα να ξέρω έστω ονοματικά με ποιον/ποια μιλάω. Ευχαριστώ για την...διόρθωση!


Καλά Χριστούγεννα!
Ευχαριστώ!
 
Last edited:
Top