Πανηγυρίζοντες Ναοί Ζωοδόχου Πηγής - Αρχιερατική Λειτουργία

#1
Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά σε όλους.Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω.Σε πανηγύριζοντες ναούς της Ζωοδόχου Πηγής α) στον εσπερινό ψάλλουμε Ανοιξαντάρια?
β) στην Λειτουργία με Αρχιερέα χοροστατούντα, ψάλλεται Δοξολογία ? πως καλύπεται αυτός ο χρόνος ? Ευχαριστώ πολύ.
 

andreasgon

Παλαιό Μέλος
#2
Όχι στην α ερώτηση δεν ψάλλονται ανοιξαντάρια, γίνεται η εναρκτήριος ακολουθία με το Χριστός Ανέστη συναπτή κύριε εκέκραξα κτλ
Όχι στην β ερώτηση δεν ψάλλεται καν δοξολογία, συνήθως μετά την ενάτη ωδή τα εξαποστειλάρια τους αίνους, Δόξα της εορτής Καὶ νῦν...Ἀναστάσεως ἡμέρα, γίνεται η ευλόγηση των άρτων, μετά τα απολυτίκια και αρχίζει η Θ Λειτουργία αρχιερατική.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Στενοχωροῦμαι μἐ τέτοιες ἐρωτήσεις, ἀλλά πρέπει νά ἀπαντᾶμε καί γιά τήν συμπλήρωση στοιχείων γιά ἐνδιαφερομένους.

Σε πανηγύριζοντες ναούς της Ζωοδόχου Πηγής α) στον εσπερινό ψάλλουμε Ανοιξαντάρια?
Τά Ἀνοιξαντάρια εἶναι μελοποιημένοι στίχοι τοῦ Προοιμιακοῦ Ψαλμοῦ. Τή Διακαινήσιμο δέν προβλέπεται Προοιμιακός.
Ἀντιθέτως μπορεῖ στούς πανηγυρίζοντες νά προβλεφθοῦν Παλαιοδιαθηκικά Ἀναγνώσματα καί Λιτή μέ Ἀρτοκλασία κατά τό ἐνοριακόν τυπικόν. Πρβλ. ἐδῶ.

β) στην Λειτουργία με Αρχιερέα χοροστατούντα, ψάλλεται Δοξολογία ? πως καλύπεται αυτός ο χρόνος ? Ευχαριστώ πολύ.
Ποῖος χρόνος; Γιά νά βγεῖ ἀπό τό Ἱερό ἐνδεδυμένος μέ ἄπασαν καί νά ἀνέλθει στό θρόνο;
Ἄν δέν γίνει αὐτό πού λέει ὁ Μανόλης (ἡ ἀκρίβεια), κάποια στιγμή ἐντός τοῦ Βήματος ἔχει πάρει καιρό καί ἔχει ἐνδυθεῖ καί σίγουρα (ἄν ὄχι νωρίτερα) ἔχει ἐξέλθει (γιά νά ψάλει) ἀπό τήν ἐνάτη.
Ἐπίσης κατά τά Ἑλλαδικά, ἄν ἔχει γίνει αὐτό πού λέει ὁ Μανόλης, κάποια στιγμή εἰσέρχεται γιά τήν μνημόνευση στήν Πρόθεση καί πάλιν ἐξέρχεται στήν ἐνάτη.
 
Top