"Παναϊα μ΄ Σουμελά"

#1
Οι στίχοι είναι του Β. Μωυσιάδη και η μουσική του Χρ. Παπαδόπουλου. Ερμηνεύει ο Δ. Καρασσαβίδης

https://www.youtube.com/watch?v=nYMIxY_7XUU

Για τ'εσένα τραγωδώ πατρίδα μ' κι αναστορώ,
πως εχάσαμεν εμείς τον Παράδεισον τη γης.

Τα παρχάρεα τα ραχιά σ' και τα κρύα τα νερά σ',
και 'σο όρος του Μελά Παναϊα μ Σουμελά.


Πατρίδα μου, έχω πόνο και καημό με την λύρα τραγωδώ,
την πατρίδα μ' όσο ζω πάντα θα αναζητώ, πατρίδα μου.

Τα παρχάρεα τα ραχιά σ' και τα κρύα τα νερά σ',
και 'σο όρος του Μελά Παναϊα μ Σουμελά.


Τ' ομηλέτ' όλον ακούει την καμπάνα ντο θα κρούει,
και Ανάστασην εκεί να εφτάμε έναν λαμπρήν.

Τα παρχάρεα τα ραχιά σ' και τα κρύα τα νερά σ',
και 'σο όρος του Μελά Παναϊα μ Σουμελά.


Πατρίδα μου, έχω πόνο και καημό με την λύρα τραγωδώ,
την πατρίδα μ' όσο ζω πάντα θα αναζητώ, πατρίδα μου.

Τα παρχάρεα τα ραχιά σ' και τα κρύα τα νερά σ',
και 'σο όρος του Μελά Παναϊα μ Σουμελά.

Πατρίδα μου, έχω πόνο και καημό με την λύρα τραγωδώ,
την πατρίδα μ' όσο ζω πάντα θα αναζητώ, πατρίδα μου.

Τα παρχάρεα τα ραχιά σ' και τα κρύα τα νερά σ',
και 'σο όρος του Μελά Παναϊα μ Σουμελά.
 
Top