Πανήγυρις Αγίου Αθανασίου Αθωνίτου

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
ἀπό παλαιά ραδιοφωνική ἐκπομπή κατέγραψα τά ἐπισυναπτόμενα ἀρχεῖα, ὅπου ψάλλουν οἱ ἁγιορείτικες ἀδελφότητες τῶν Δανιηλαίων καί Θωμάδων στήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀθωνίτου, τοῦ κτίτορος τῆς Μεγίστης Λαύρας. ἀτυχῶς, δέν γνωρίζω ἄλλες λεπτομέρειες.
 

Attachments

Top