[Ανακοίνωση] Παλαιοχριστιανική σφραγίδα Ευχαριστιακού άρτου

petros

Παλαιό Μέλος
#1
Απο την ίδια σελίδα (απο τα πολλά) http://www.byzsym.org/ βρήκα και αυτό:
Η "κοινή" σφραγίδα πάνω στο πρόσφορο που ξέρουμε, δεν ήταν πάντα έτσι... :confused:
έχει και η ιστορία τα γυρίσματα της ...:D
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τό νά δείχνουμε μέ τίς «φατσοῦλες» ὅτι σηκώνονται οἱ τρῖχες τῆς κεφαλῆς μας γιά κάτι πού δέν ξέρουμε, μέ προβληματίζει, γιά νά μήν πῶ κάτι ἄλλο.

Κατ᾿ ἀρχήν προσεφέρετο (προσεκομίζετο) ὁλόκληρος ἄρτος κυκλοτερής. Αὐτό φανερώνει καί ἡ σφραγίδα πού μᾶς δείχνει ἡ μελέτη. Ἐν ἀντιθέσει μέ τήν σημερινή, πού εἶναι μέν στρογγυλή, ἀλλά στόν μέσον ὑπάρχει τετράγωνο σχῆμα, τό ὁποῖον ξεχωρίζεται κοπτώμενο καί αὐτό μόνον προσκομίζεται.
Ἐπίσης ἀπό λειτουργικές μαρτυρίες πού ἔχουμε ἡ κλᾶσις γινόταν σέ δύο μέρη κατά τόν μελισμό (καί ὄχι σέ τέσσερα, ὅπως σήμερα), πού σημαίνει ὅτι καί αὐτό τό τετραμερές ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ εἶναι σαφῶς μεταγενέστερο.
Σαφῶς καί ὑπῆρχαν ἄλλου εἴδους σφραγῖδες —ἄν ὑπῆρχαν ἐξ ἀρχῆς καί ἄν ἡ συγκεκριμένη ἀφορᾶ ὄντως στόν ἄρτο τῆς εὐχαριστίας—.


 
Last edited:

petros

Παλαιό Μέλος
#4

Τό νά δείχνουμε μέ τίς «φατσοῦλες» ὅτι σηκώνονται οἱ τρῖχες τῆς κεφαλῆς μας γιά κάτι πού δέν ξέρουμε, μέ προβληματίζει, γιά νά μήν πῶ κάτι ἄλλο.

απ' την στιγμή που τίθεται στην κρίση το κείμενο και στην ανάγνωση των πολλών γιατι σας προβληματίζει :confused: (δεν σηκώνονται οι τρίχες, ερωτηματικά εγείρονται)

το για να μην πώ κάτι άλλο (φράση σας).... το αφήνω ασχολίαστο :cool:
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
απ' την στιγμή που τίθεται στην κρίση το κείμενο και στην ανάγνωση των πολλών γιατι σας προβληματίζει :confused: (δεν σηκώνονται οι τρίχες, ερωτηματικά εγείρονται)
Ἐντάξει, δέν τά πάω καλά μέ τίς φατσοῦλες (τίς ὁποῖες οὐδέποτε χρησιμοποιῶ), ἀλλά ένημερώθηκα.

το για να μην πώ κάτι άλλο (φράση σας).... το αφήνω ασχολίαστο :cool:
Δέν ἀφοροῦσε ἐσένα ἀλλά ἐμένα. Γιά νά μήν πῶ «μέ ἐνοχλεῖ» ἤ τίποτε ἄλλο, ὅταν μαθαίνουμε κάτι νά μᾶς φαίνεται τόσο περίεργο, ἀφοῦ ἔχουμε ἐγκλωβιστεῖ στά πολύ πρόσφατα δικά μας καί δέν μποροῦμε νά βλέπουμε παρά πίσω ἤ παρά πέρα. Ἔχει σχέση μέ πολλά ἄλλα ἐδῶ στό φόρουμ, πού τά ἔχουμε τονίσει καί πού δόξᾳ τῷ Θεῷ πάρα πολλά μέλη δέν ἀποροῦν οὔτε ἐκπλήσσονται μέ κάτι πού μαθαίνουν.
Περίμενα πάντως νά δώσεις σημασία στήν ἀπάντησή μου ἐπί τῆς ούσίας καί ὄχι σέ δευτερεύοντα δικά μου σχόλια.
Τό ὅτι δέν σχολιάζω τό ὕφος καί τόν τρόπο σου εἶναι δεδομένο.


 

petros

Παλαιό Μέλος
#6
Περίμενα πάντως νά δώσεις σημασία στήν ἀπάντησή μου ἐπί τῆς ούσίας καί ὄχι σέ δευτερεύοντα δικά μου σχόλια.

Επι της ουσίας: δεν ήξερα ότι υπάρχουν και άλλοι τύποι σφραγίδουν. Το βρήκα το άρθρο και θεώρησα άξιο δημοσίευσης στο forum.
Το ότι μπαίνουμε στο forum δεν σημαίνει ότι ειμαστε "λειτουργιολόγοι" και τα κατέχουμε όλα. :wink:

αυτά
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Το βρήκα το άρθρο και θεώρησα άξιο δημοσίευσης στο forum.
Γι᾿ αὐτό σ᾿ εὐχαριστήσαμε –καί γιά τά ἄλλα πού μᾶς ἔστειλες– καί περιμένουμε κι ἄλλα.

Το ότι μπαίνουμε στο forum δεν σημαίνει ότι ειμαστε "λειτουργιολόγοι" και τα κατέχουμε όλα. :wink:
Καί μέ τούς «μουσικολόγους» (ἐντός εἰσαγωγικῶν) τί γίνεται;

ΥΓ. Καταλαβαίνεις, ὅτι κάποια πράγματα (γραφόμενα) ἔχουν διάφορους ἀποδέκτες. Μήν τό πέρνεις προσωπικά. Σ᾿ αὐτό τό «κλῖμα» ἐκινοῦντο τά προηγούμενα σχόλιά μου, ὅπως ἔχει γίνει κι ἀλλοῦ, μέ τό ὅποιο ρίσκο...


 
Top