Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος καὶ τὸ σταυροπηγιακὸ μονύδριο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν Τρύπη Λακωνίας, Δημητρίου Θ. Βαχαβιώλου.

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Δημητρίου Θ. Βαχαβιώλου, Πατριαρχικοὶ ὀφφικιάλιοι καὶ σταυροπηγιακὰ μοναστήρια σὲ σχέση ἀλληλεξάρτησης: Ὁ Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος (ca 1730-1778) καὶ τὸ σταυροπηγιακὸ μονύδριο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴν Τρύπη Λακωνίας.

Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Τόμος ϟΑ' (2020), Τεύχος 2, σσ. 251-269.

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp
 

Attachments

Top